EN in English

Liepājas Universitātes 24. starptautiskā zinātniskā konferencē piedalās Simona Sofija Valke

Šodien, 2021. gada 20. maijā LFMI pētniece Simona Sofija Valke piedalīsies Liepājas Universitātes 24. starptautiskā zinātniskā konferencē "Sabiedrība un kultūra: krīzes un to pārvarēšanas ceļi" ar referātu "Lasīšana krīžu un satricinājumu laikā: Sagānas hercogienes bibliotēka (1800)". Referāts sagatavots pēcdoktorantūras pētījuma 1.1.1.2/VIAA/2/18/358 ietvaros. Konference norisināsies attālināti MS Teams platformā.

Programma

Ceturtdiena, 20.maijs

Vadītāji: Iveta Krilova, Edvīns Evarts

13.30 Simona Sofija Valke (LFMI, Rīga, Latvija)

Lasīšanas krīžu un satricinājumu laikā: Sagānas hercogienes bibliotēka (1800)

(Reading during crises: the library of the Duchess of Sagan (1800))

13.45 Henrihs Soms (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija)

Latgales sociālekonomiskais stāvoklis un tā uzlabošanās: 1920–1921

(Socio-economic situation of Latgale and its improvement: 1920–1921)

14.00 Arnis Slobožaņins (Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija)

Deputāta pļauka: Satversmes sapulces deputātu Jura Pabērza un Andreja Bērziņa konflikts 1921. gadā

(Politician’s slap: The conflict between J. Pabērzs un A. Bērziņš – representatives of Constitutional Assembly of Latvia in 1921)

14.15 Anastasija Smirnova (Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija)

Sieviešu iesaistīšanās politikā un konkurence Liepājas sieviešu sociālpolitisko organizāciju vidū: Liepājas Sieviešu apvienības (LSA) nodaļas piemērs (1923–1937)

(Women’s political agency and competition between sociopolitical female organisations in Liepaja: The Case of the Liepaja Branch of the Latvian Womens association (LWA)(1923–1937)

14.30 Edvīns Evarts (LU Latvijas vēstures institūts, Rīga, Latvija)

Organizācijas “Tautas palīdzība” nozīme Latvijas iedzīvotāju atbalstā kara gados (1941–1944)

(The role of the organization “Tautas palīdzība” in the support of the Latvian population during the war years (1941–1944))

14.45 Iveta Krilova (Neatkarīga pētniece, Daugavpils, Latvija)

Marginālā sieviete vīriešu pasaulē Padomju Latvijā. Pēc Daugavpils preses materiāliem (1953-1964)

(The marginal women in the men’s world in the Soviet Latvia: for example of the city Daugavpils. As reflected in Daugavpils city press (1953-1964)

15.00 Ilze Valce (Liepājas Universitāte, Liepāja, Latvija)

Simfoniskās mūzikas žanra attīstības līkloči Liepājā 20 gs. 80.–90. gadu mijā kultūrvēsturiskā kontekstā

(The tums of the symphonic music genre development in Liepaja in the 80s–90s of the 20th century in a cultural-historical context)

Pēdējo reizi labots: 20.05.2021 12:03:20