EN in English

Valsts prezidents: augstu novērtēju LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta būtisko ieguldījumu nācijas un valsts stiprināšanā

Valsts prezidents Egils Levits 1. aprīlī apmeklēja Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu (LU LFMI), uzsverot institūta lomu nācijas un valsts stiprināšanā: “Institūts ir paraugs zinātniskai izcilībai. Mūsu sakņu apzināšanās un godāšana ir garants valsts nākotnei. Latviešu kultūra – kuras pamats ir mūsu tradīcijas – ir Latvijas valsts pastāvēšanas jēga un pamats. Tas tagad ir nostiprināts arī Satversmē. Tādēļ LU LFMI nozīme Latvijas valstij nav pārvērtējama! ”

Institūta pārstāvji iepazīstināja Valsts prezidentu ar dažādiem institūta darbības virzieniem, izceļot gan tradicionālo humanitāro nozaru pētniecību, gan jauno starpdisciplināro pētījumu aspektus kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļā. Liela uzmanība tiek pievērsta arī institūta resursu digitalizēšanai, zinātnes komunikācijai un sabiedrības iesaistīšanai institūta darbā. E. Levits atzinīgi novērtēja digitāli pieejamos institūta resursus vietnēs www.garamantas.lv, www.literatura.lv, kā arī sabiedrības iesaisti institūta darbā vietnē www.iesaisties.lv

Pandēmijas laikā ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas papildināja institūta brīvprātīgo kopienu, veltot kopā vairāk nekā 40 000 brīvprātīga darba stundu, piemēram, manuskriptu šifrēšanai. Brīvprātīgā darbs ir gan lielisks atbalsts institūta darbā, gan arī tam ir būtisks sociāla nozīme, atzīmēja institūta darbinieki. Tāpat, runājot par pandēmijas ietekmi uz sabiedrību, institūts apkopo cilvēku dienasgrāmatas, kas dokumentē pandēmijas laiku.

Aktuālo ģeopolitisko notikumu kontekstā, sākoties karam Ukrainā, institūts nāca klajā ar starptautisku iniciatīvu Ukrainas zinātnieku un studentu atbalstam #ScienceForUkraine, kurā nu jau iesaistījušās 30 valstis. Valsts prezidents izteica atzinību institūta darbiniekiem un Digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītājai Sanitai Reinsonei personīgi par šādu iniciatīvu, uzsverot Latvijas zinātnes sabiedrības solidaritāti ar Ukrainas kolēģiem, kas radusi tik plašu atsaucību pasaulē.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts veic pētniecisku un studiju darbu, gatavo un izdod publikācijas, veido publiski pieejamus informācijas un materiālu krājumus, lai starptautiski atzītā līmenī attīstītu nacionālo humanitāro zinātni trīs letonikas nozarēs: literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnēs. LU LFMI aktīvi iesaistās Latvijas akadēmiskās kultūras veidošanā, veido zinātnisku dialogu ar radniecīgām institūcijām un zinātņu nozarēm, kā arī sadarbojas ar sabiedrību, sniedzot tai nepieciešamās zināšanas par literatūras, folkloras un mākslas procesiem Latvijā. LU LFMI popularizē Latvijas kultūru, veicina tās atpazīstamību starptautiskā un valsts mērogā.

LU LFMI pārziņā ir viens no nacionālās kultūras simboliem un lielākajiem folkloras materiālu krājumiem pasaulē — Latviešu folkloras krātuves kolekcija.

Informācija izgūta no vietnes president.lv.

Pēdējo reizi labots: 04.04.2022 20:43:10