EN in English

Letonikas VII kongresa Literatūrzinātnes nozares sekcija

2017. gada 1. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāva zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Letonikas VII kongresa Literatūrzinātnes nozares sekcija, kuru organizē LU Literatūras folkloras un mākslas institūts Valsts pētījumu programmas projektā Nr. 4. "Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse".

Sekcijā ar referātiem piedalīsies LU LFMI Literatūras nodaļas pētnieki. Referātos tiks vēstīts par pētījumiem, kas pievēršas 20. gadsimta literārajam procesam no jauniem teorētiskiem skatpunktiem, kā arī latviešu literatūras vēstures senākā posma recepcijai un kanona pārskatīšanai.

Programma:

10.00–10.10 Ievadvārdi.

1. sēde. Vada Eva Eglāja-Kristsone

10.10–10.30 Jānis Ozoliņš. Naratoloģijas sākotne Latvijā 20. gs. 80. gados: Harija Hirša un Broņislava Tabūna prozas teorijas izvērtējums

10.30–10.50 Signe Raudive. Sociālistiskā reālisma uzstādījumu reprezentācija latviešu padomju jauno autoru darbos (1945–1956)

10.50–11.10 Madara Eversone. Personību loma Rakstnieku Savienībā (1940–1944): Jānis Niedre

11.10–11.30 Anita Rožkalne. Ģeogrāfiskā un mentālā telpa Gundegas Repšes prozā

11.30–11.50 Diskusija

11.50–12.20 Kafijas pauze

2. sēde. Vada Artis Ostups

12.20–12.40 Gundega Grīnuma. Lozanna Aspazijas un Raiņa paralēlajās biogrāfijās

12.40–13.00 Viktors Hausmanis. Radošās personības atspulgs Anšlava Eglīša vēstulēs

13.00–13.20 Inguna Daukste-Silasproģe. Kārļa Skalbes bēgļa ceļš uz Zviedriju: no individuāla pārdzīvojuma līdz kolektīvām atmiņām

13.20–13.40 Ieva E. Kalniņa. Neiepazītā Veronika Strēlerte: bērnības atmiņu tēlojumi

13.40–14.00 Diskusija

14.00–15.00 Pusdienu pauze

3. sēde. Vada Madara Eversone

15.00–15.20 Māra Grudule. Latviešu senākā perioda literatūras vēstures recepcija (1945–2015)

15.20–15.40 Pauls Daija. Kurzemes kalendārs "Veca un jauna laiku grāmata" tautas apgaismības ideju kontekstā (1763–1800)

15.40–16.00 Zigrīda Frīde. Ziņģe latviešu literatūras kontekstos (no Gotharda Frīdriha Stendera līdz Lapas Mārtiņam)

16.00–16.20 Maija Burima. Pašidentitāte un sociālā identitāte. Andreja Upīša romāns "Pēdējais latvietis" (1913)

16.20–16.40 Diskusija

16.40 Noslēgums

Konferences programma (PDF) pieejama šeit.

Literatūrzinātnes sekcija

Pēdējo reizi labots: 03.11.2017 13:52:45