EN in English

LETONICA Nr. 33 (2016)

Žurnāla drukātā versija nopērkama LU LFMI; cena: 3,00 EUR.

SATURA RĀDĪTĀJS


IEVADS

 • Baiba Krogzeme-Mosgorda. Dainu skapis: no zinātniskas kartotēkas līdz kultūras simbolam

RAKSTI

 • Māra Vīksna. Ko bez tautasdziesmām glabā Dainu skapis
 • Angelika Juško-Štekele. Konceptuālās metaforas Krišjānim Baronam veltītajos nekrologos
 • Janīna Kursīte. Tikuma jēdziens latviešu folkloras tradīcijā
 • Mārtiņš Boiko. Par klasiskās tautasdziesmas vārsmojuma neatrisinātiem jautājumiem
 • Sandis Laime. Tautasdziesmu raganas – Dieva meitas, Velna līgavas: falsifikācija vai tradīcijas relikts?
 • Ieva Ančevska. Dziedinošās un veselību veicinošās vārdformulas latviešu tautasdziesmās
 • Una Smilgaine. Ucināmās dziesmas. No "Latvju dainām" līdz mūsdienām
 • Indra Čekstere. "Latvju dainas" – avots vēsturisko maizes tradīciju izpētē
 • Ieva Pīgozne. Par pelēko krāsu un tās nozīmi latviešu folkloras tekstos un tradicionālajā apģērbā
 • Baiba Krogzeme-Mosgorda. Ilustrācijas akadēmiskajam izdevumam "Latviešu tautasdziesmas": Daiņa Rožkalna izstāde kā lauka pētījuma rezultāts
 • Austra Celmiņa-Ķeirāne. Tautasdziesmu poētika latviešu vizuālajā mākslā

ARHĪVI, DOKUMENTI, FAKTI

 • Vilis Bendorfs. Vēlreiz par latviešu tautasdziesmu pantmēru

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

 • Jolanta Stauga. Latviešu tautasdziesmu semantikas dzīlēs ieskatoties [Beatrise Reidzāne. Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās]
 • Lalita Muižniece. Jaunās sērijas "LFK krājums" pirmā grāmata [Rita Treija (sast.). No Dainu skapja līdz "Latvju dainām"]
 • Māra Vīksna. "… viņš jau ir diezgan paplats un viltīgs" [Juris Urtāns (sast., zin. red.). Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā: zinātniski raksti un folkloras kopojums]
 • Beatrise Reidzāne. Mitoloģiskā saule [Vaira Vīķe-Freiberga. Trejādas saules. Mitoloģiskā saule]
 • Aldis Pūtelis. Laimai veltītu tautasdziesmu izlase [Imants Freibergs (sast.). Laima. Mūža licējiņa: tautas dziesmu izlase]
ZINĀTNES DZĪVE. KONFERENCES
 • Sanita Bērziņa-Reinsone. Konference par digitālo folkloristiku Rīgā
 • Elvīra Žvarte. Latviešu folkloras krātuves akcija "Valodas talka"
 • Toms Ķencis. Latviešu folkloras krātuves akcija "Simtgades burtnieki"
 • Digne Ūdre. Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv Latvijas novados
 • Aigars Lielbārdis. Latviešu folkloras krātuves 53. zinātniskā ekspedīcija Ziemeļlatgalē
 • Toms Ķencis. Konference par pasaules tautu buramvārdiem
 • Ieva Tihovska. Čigānu zinību biedrības konference Stokholmā
 • Aldis Pūtelis. Starptautiskās salīdzinošās mitoloģijas asociācijas jubilejas konference Čehijā
 • Aigars Lielbārdis. AFS/ISFNR konference Maiami
JUBILEJAS
 • Skaistais laiks. Jadvigai Darbiniecei – 80. Interviju sagatavojusi Rita Treija
 • Elga un tautas dziesmas. Elgai Melnei – 70. Materiālu sagatavojusi Baiba Krogzeme-Mosgorda

Pēdējo reizi labots: 23.05.2024 13:00:36