EN in English

LETONICA Nr. 50 (2023)

Žurnāla drukātā versija nopērkama LU LFMI; cena: 5,00 EUR.


SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS

RAKSTI

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS

 • Kaspars Kļaviņš. Jauna iepazīšanās ar Garlību Merķeli (New Acquaintance with Garlieb Merkel)
  Par: Aija Taimiņa (sast.). Garlībs Merķelis. Rokraksti. Seniespiedumi. Grafikas darbi
 • Zanda Gūtmane. Balsis un atbalsis sieviešu rakstniecībā (Voices and Echoes in Women’s Writing)
  Par: Anita Rožkalne. Brīvie vektori. Versija par Gundegu Repši // Zita Kārkla. Iemiesošanās. Sievišķās subjektivitātes ģeneoloģija latviešu rakstnieču prozā
 • Ivars Ijabs. Laikmetīgi par Blaumani (Contemporary View on Rūdolfs Blaumanis)
  Par: Benedikts Kalnačs. Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā
 • Inguna Daukste-Silasproģe. Gadsimtu elpa grāmatniecībā (The Breath of Centuries in Publishing)
  Par: Viesturs Zanders (zin. red.). Grāmata Latvijai ārpus Latvijas
 • Mārtiņš Mintaurs. Par demokrātiju, latviešiem un pasaules algu (On Democracy, Latvians, and the World Wage)
  Par: Ivars Ijabs. Nepateicīgie. Latviešu politiskās domas pirmsākumi Eiropas kontekstos

Pēdējo reizi labots: 23.05.2024 12:45:36