EN in English

Latviešu tautasdziesmas. 10. sējums. Precības (2014)

Latviesu-tautasdziesmas-10-sejumsLatviešu tautasdziesmas. 10. sējums. Precības. Sastādītāja Baiba Krogzeme-Mosgorda. Rīga: Zinātne, 2014.

"Latviešu tautasdziesmu" 10. sējums ir tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma turpinājums, kurā apkopots plašs, līdz šim nepublicēts precību dziesmu materiāls no Latviešu folkloras krātuves arhīva. Tas ietver gan dziesmas , kurās atspoguļojas senie precību veidi ar līgavas zagšanu, pirkšanu utt., gan tekstus, kas vēsta par precību rituālu tuvākā pagātnē. Īpaši krāšņa un daudzveidīga ir garo precību dziesmu kopa. Grāmatai pievienots kompaktdisks ar precību dziesmu melodijām dažādu novadu teicēju izpildījumā. Izdevums ir vērtīgs izziņas avots gan humanitāro jomu pētniekiem, gan folkloras praktiķiem, kā arī ikvienam, kuru interesē latviešu tradicionālā kultūra.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 10:45:15