EN in English

Latviešu rakstnieki trimdā

LU LFMI Literatūras nodaļas pētnieku grupa ir ieguvusi Baltijas – Vācijas augstskolu biroja finansiālu atbalstu digitālo humanitāro zinātņu projektam “Latviešu rakstnieki trimdā: Latviešu centra Minsterē dokumentu un fotogrāfiju pētniecība, atlase un digitalizācija”.

Projekta ietvaros 2020. gadā, laikā no 16. līdz 23. augustam, astoņi institūta pētnieki Latviešu centrā Minsterē, pirmkārt, nodarbosies ar digitalizējamā materiāla atlasi (Dr. Inguna Daukste-Silasproģe, Dr. Ieva E. Kalniņa, Dr. Māra Grudule, Dr. Eva Eglāja-Kristsone), otrkārt, ar atlasītā materiāla skenēšanu un fotografēšanu (Dr. Zita Kārkla, Mg. Ivars Šteinbergs), treškārt, ar digitalizējumu apstrādi un uzglabāšanas nodrošinājumu (Mg. Madara Eversone un Mg. Signe Raudive).
Latviešu Centrā Minsterē glabājas vērtīgi, Latvijas pētniekiem grūti pieejami dokumentāli materiāli. Tie saistīti ar latviešu rakstnieku dzīvi un darbību trimdā pēc Otrā pasaules kara - galvenokārt Vācijā, bet arī Francijā, t.sk. Jāņa Jaunsudrabiņa, Zentas Mauriņas, Konstantīna Raudives, Pētera Ērmaņa, Arnolda Apses, Ilonas Leimanes, Kārļa Ieviņa, Andrejs Pablo-Mierkalns, Indras Gubiņas, Kārļa Dziļlejas kolekcijas. Iegūtos materiālus paredzēts iekļaut tīmekļa vietnes www.literatura.lv digitālajā kolekcijā un saskaņā ar autortiesību likumu darīt tos pieejamus pētnieku un / vai plašākam interesentu lokam. Projekts noslēgsies ar publisku pasākumu – iepazīstināšanu ar tā gaitu un rezultātiem – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šā gada septembrī.
Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Turpinās projekts “Latviešu arhīvi trimdā”

LU LFMI Literatūras nodaļas pētnieki saņēmuši Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja atbalstu projektam “Latviešu arhīvi trimdā: arhīvu materiāla atlase un digitalizācija, intervijas Latviešu Centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā”.

Projekts paredz pētīt un digitalizēt arhīvu materiālus Latviešu Centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā. Pētāmie materiāli vēsta par latviešu literātu, sabiedrisko darbinieku un organizāciju darbību Vācijā un kultūras kontaktiem, Baltijas inteliģences, tai skaitā latviešu un Baltijas vāciešu, latviešu un igauņu, savstarpējiem sakariem, kā arī par saiknēm ar Vācijas sabiedrību. Projekts turpina pētnieku komandas 2020. gadā iesākto darbu. Projekta ietvaros tiks novērtēti un atlasīti materiāli digitalizācijai; papildināta latviešu rakstnieku un organizāciju krājuma digitālā kolekcija portālā www.literatura.lv; veiktas intervijas ar arhīvu esošajiem un bijušajiem darbiniekiem Vācijā; semināros iepazīstināta Latvijas, Lietuvas un Vācijas sabiedrība un humanitāro zinātņu pētnieki ar pētījumu rezultātiem un digitālās kolekcijas saturu, aktualizējot arī Vācijas un Latvijas personību ieguldījumu arhīvu izveidē.

Projekta norises laiks: 01.06.2021.–30.09.2021. Projektā piedalās pētnieki Eva Eglāja-Kristsone, Māra Grudule, Inguna Daukste-Silasproģe, Ieva Kalniņa, Zita Kārkla, Jānis Oga un Ivars Šteinbergs.

Projektā iesaistīti pētnieki no pēcdoktorantūras projektiem “Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/482) un “Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture” (Nr. 1.1.1.2./VIAA/3/19/430).

Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Pēdējo reizi labots: 18.10.2021 09:45:15