EN in English

Jānis Alberts Jansons. Latviešu masku gājieni: eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā (2010)

latviesu-masku-gajieniJānis Alberts Jansons. Latviešu masku gājieni: eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā. Zinātniskais redaktors, sastādītājs, ievada un komentāru autors Gatis Ozoliņš. Rīga: Zinātne, 2010. (Sērija "Folkloristikas bibliotēka")

Ievērojamā 20.gs. latviešu folklorista Jāņa Alberta Jansona (1892-1971) "Latviešu masku gājieni" ir nozīmīgākais veikums latviešu maskošanās tradīciju pētniecībā, kas plašākai sabiedrībai paver iespēju ne tikai iepazīt šīs tradīcijas lokālās izpausmes, bet arī veidot dziļāku izpratni par tās dzīvi 19. gs. otrajā pusē, iepazīstoties ar plašāku šīs tradīcijas kontekstu. Grāmatai ir plaša komentāru bāze, bagāts ilustratīvais materiāls un nošu pieraksti. Izdevuma zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Gatis Ozoliņš.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 11:49:43