EN in English

Latviešu arhīvi trimdā. Projekta noslēguma seminārs

Aicinām uz LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta īstenotā Baltijas–Vācijas augstskolu biroja projekta "Latviešu arhīvi trimdā: arhīvu materiāla atlase un digitalizācija, intervijas Latviešu Centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā" noslēguma semināru trešdien, 2021. gada 15. septembrī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Virtakas klasē Rīgā, Mūkusalas ielā 3.

Sarīkojumā piedalīsies LU LFMI pētnieki Eva Eglāja-Kristsone, Māra Grudule, Inguna Daukste-Silasproģe, Ieva Kalniņa, Zita Kārkla, Jānis Oga un Ivars Šteinbergs.
Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem. Projektā iesaistīti pētnieki no Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta "Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940)" (nr. lzp-2020/1-0215) un pēcdoktorantūras projektiem "Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)" (Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/482) un "Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture" (Nr. 1.1.1.2./VIAA/3/19/430).

Ieeja tikai ar derīgu vakcinācijas sertifikātu.
Lūdzu, paziņot par ierašanos e-pastā literatura@lulfmi.lv līdz 13. septembrim.

Pēdējo reizi labots: 09.09.2021 09:33:29