EN in English

Apgādā "Zinātne" iznākusi Madaras Eversones sastādīta grāmata

Anna Bērzkalne

Apgāds "Zinātne" klajā laidis LU LFMI pētnieces Madaras Eversones sastādītu grāmatu "Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos (1947–1990)". Grāmatas atvēršana notiks 2. martā plkst. 12.00 "Latvijas Grāmatu izstāde 2019" Grāmatu halles Rakstnieka viesistabā.

Ilgonis Bērsons ir viens no ievērojamākajiem latviešu literatūrzinātniekiem, kurš ar latviešu literārā mantojuma saglabāšanu un pētniecību aktīvi nodarbojas vairāk nekā 60 gadu un ir uzkrājis bagātu personisko dokumentālo arhīvu. Biogrāfiski dokumentālā grāmata par Ilgoņa Bērsona profesionālo un radošā darba dzīvi aptver laiku no pamatskolas beigšanas 1947. gadā līdz 1990. gadam. Formāliem dokumentiem mijoties ar personīgām piezīmēm un pārdzīvojumiem, grāmatas centrā ir Ilgoņa Bērsona dzīve un profesionālā darbība dažādos laika posmos, kuros redzama literatūrzinātnieka draudzība un sadarbība ar rakstniekiem laikraksta "Cīņa", žurnāla "Karogs" redakcijās, Latvijas Valsts izdevniecībā, Latvijas Padomju rakstnieku savienībā un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā, kā arī viņa darbs arvien plašākā un dziļākā latviešu literatūras mantojuma apgūšanā, kā, piemēram, Aspazijas dzejas izlases, Jāņa Grota, Jāņa Jaunsudrabiņa Kopotu rakstu sastādīšana un padziļināta interese par represēto rakstnieku dzīves un literārā devuma pētniecību. Dokumentāli biogrāfiskā grāmata ir mēģinājums atklāt sarežģītā padomju literārā procesa aizkulises un pretrunīgumu, vienlaikus caur viena cilvēka dokumentālu dzīvesstāstu iezīmēts arī latviešu tautas kolektīvais liktenis.

Materiāls grāmatai grupēts hronoloģiski un atlasīts, respektējot Ilgoņa Bērsona ieceri un iekļaujot literatūrvēsturniekam nozīmīgus brīžus, pārdomas un cilvēkus. Grāmatas saturu veido Ilgoņa Bērsona privātā arhīva dokumenti, kā arī Latvijas PSR Valsts drošības komitejas personu lietas par Ilgoņa Bērsona vecākiem un brāli Imantu Bērsonu, Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes sēžu protokoli un citi dokumenti, žurnāla "Karogs" arhīvs, sēžu un lekciju konspekti, privātas un oficiālas vēstules, Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatas un piezīmes (Dienu lapas), fotogrāfijas, apsveikuma kartītes, diplomi u. tml. Vietām dokumentālais materiāls papildināts ar literatūrzinātnieka komentāriem un skaidrojumiem.

Pēdējo reizi labots: 19.02.2019 16:57:42