EN in English

Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno locekļu vēlēšanu rezultāti

29. novembrī, ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, Rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunajiem locekļiem ievēlēti deviņi īstenie locekļi, sešpadsmit korespondētājlocekļi, četri ārzemju un viens goda loceklis. Par LZA korespondētājlocekli ievēlēts arī LU LFMI vadošais pētnieks Pauls Daija.

Īstenie locekļi:

Modris Greitāns, Ēriks Jēkabsons, Valdis Kokars, Edgars Liepiņš, Valdis Muktupāvels, Aigars Pētersons, Irina Pilvere, Gunita Zariņa, Aivars Žūriņš.

Korespondētājlocekļi:

Kristiāna Ābele, Jevgenijs Barkanovs, Sergejs Beļakovs, Gundars Bērziņš, Pauls Daija, Ilze Konrāde, Ilze Koroļeva, Tatjana Ķince, Gunārs Lācis, Jānis Ločs, Dace Pjanova, Jurģis Poriņš, Juris Prikulis, Anatolijs Šarakovskis, Anda Valdovska, Līga Zvejniece.

Ārzemju locekļi:

Sergiušs Mihaļskis, Anders Palzovs, Ēriks Rozners, Bonifācijs Stundža.

Par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli ievēlēts Māris Baltiņš.

Pēdējo reizi labots: 05.12.2018 16:13:40