EN in English

LZA vārdbalvas Gundegai Grīnumai un Signei Raudivei

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulcē 5. aprīlī plkst. 14.00 LZA portretu zālē Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 3. stāvā tiks pasniegtas LZA vārdbalvas LU LFMI pētniecei Gundegai Grīnumai un LFMI zinātniskajai asistentei Signei Raudivei.

LZA vārdbalvas saņems virkne izcilu zinātnieku un četri jaunie zinātnieki. Raiņa balvu par izcilu radošu veikumu zinātnē saņems LZA goda doktore Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma, Edgara Siliņa balvu fizikā – LZA īstenais loceklis Mārtiņš Rutkis, Heinricha Skujas balvu bioloģijā - LZA goda doktors Dr. h.c. biol. Jānis Rukšāns, Gustava Vanaga balvu ķīmijā - LZA īstenais loceklis Aigars Jirgensons, Arveda Švābes balvu Latvijas vēstures zinātnē - LZA korespondētājloceklis Ēriks Jēkabsons, bet Arvīda Kalniņa balvu mežzinātnē – Dr. silv. Imants Baumanis.

LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem saņems Mg. Jānis Šmits – Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā, Mg. Mārcis Sējējs – Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā, Mg. Krista Suta – Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā, Mg. Signe Raudive – Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē.

LZA Raiņa balva par izcilu radošu veikumu zinātnē vai kultūrā iedibināta ar LZA Senāta 1998. gada 22. septembra lēmumu. LZA Senāts uzskata, ka Raiņa balva prestiža ziņā ir nākamā pēc LZA Lielās medaļas. LZA Raiņa balvas laureāti ir tēlnieks I. Ranka (1998), dzejnieks I. Ziedonis (2001).

LZA Zentas Mauriņas balva jaunajiem zinātniekiem par labāko darbu literatūrzinātnē un filozofijā iedibināta ar LZA Senāta 1999. gada 5.janvāra lēmumu. LZA Zentas Mauriņas balva 1999. gadā piešķirta Z. Šiliņai (Kultūras akadēmija), 2001.gadā - I.Zepai (LU). Balvas laureātu vidū ir literatūrzinātnieki Rimands Ceplis, Pauls Daija, Austra Gaigala, Helena Akatova u. c.

Foto no pasākuma.

Pēdējo reizi labots: 10.05.2018 08:04:10