EN in English

LU LFMI vadošais pētnieks Kārlis Vērdiņš aizstāv promocijas darbu salīdzinošajā literatūrzinātnē

Šī gada 14. novembrī Kārlis Vērdiņš Vašingtona Universitātē Sentluisā aizstāvēja promocijas darbu salīdzinošajā literatūrzinātnē "International Modernism and Queer Feeling: Small Literature in Interwar Latvia, 1918–1940" (Starptautiskais modernisms un kvīrās sajūtas: mazā literatūra starpkaru Latvijā, 1918–1940), vadītāja prof. Anka Parvulesku.

Attēlā: promocijas darba autors un komisija

Pēdējo reizi labots: 16.11.2022 19:14:53