EN in English

LU LFMI pētnieki piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē Liepājā

2020. gada 5. un 6. martā Liepājā norisinās 26. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmasliteratūras un kultūras pētniecībā”, kurā piedalās arī vairāki LU LFMI darbinieki.

Konferencē uzstājās Edīte Tišheizere ar referātu “Klaipēdas Universitātes aktierkursa desmitgade: impulsi teātra laikmetīgumam”, Arnolds Klotiņš (“Mūzikas nacionālā rakstura un 20. gs. modernisma attiecību problemātika: pēckara latviešu trimdas komponistu jaunrades piemērs”), Ginta Pērle-Sīle (“Jauna slota tīri slauka?: Muižkunga Bernarda Magnusa fon Vulfa tiesas prāva pret mācītāju Frīdrihu Danielu Vāru”), Pauls Daija (“Kārlis Hūgenbergers latviešu literārās kultūras vēsturē 19. gadsimta pirmajā pusē”), Benedikts Kalnačs (“Apsīšu Jēkabs un Rūdolfs Blaumanis: prozas motīvu un poētikas evolūcija”), Inguna Daukste-Silasproģe (“Starp pagātni un tagadni: Gunara Janovska prozas šķautnes”), Ilze Ļaksa-Timinska (“Oportūnists, ļefists, majakovskietis, šāds-tāds inteliģentiņš Linards Laicens PSRS: biogrāfiskais aspekts un „Limitrofija””), Madara Eversone (“Komunistiskās partijas kontroles mehānisms Latvijas Padomju rakstnieku savienībā: Žaņa Grīvas piemērs”), Jānis Oga (“Ārzemju ceļojumu iespaidi latviešu rakstnieku darbos 20. gs. 70.–80. gados – liecības par atļauto un liegto”), Una Smilgaine (“Tautas medicīnas materiāli. Baltvāciešu devums”), Dita Jonīte (“Horeogrāfija vai dzīvā scenogrāfija? Dejotāju koris Latvijas Nacionālā teātra iestudējumā „Pūt, vējiņi!””), Ieva Rodiņa (“Gaismu dramaturģija 21. gadsimta teātrī. Latvijas Nacionālā teātra izrādes „Asins kāzas” piemērs”), Ieva Garda-Rozenberga (“Vieta(s) un dzīve(s) līdzās Rīgas brīvostai”), Sandis Laime (“Lidojošās raganas un raganu sabati Latvijā: folkloras un rakstīto avotu salīdzinājums”), Ieva Tihovska (“Mazākumtautību folkloras vākšana Latviešu folkloras krātuvē no 1926. līdz 1929. gadam: vākšanas norise, diskusija un sociālais konteksts”), Justīne Jaudzema (“Ģeotelpiskā izpēte autobiogrāfisko materiālu analizēšanai: Elizabetes Bušas atmiņu piemērs”) un Elīna Gailīte (“Tautas deju definēšanas problemātika mūsdienās Latvijā”).

Konferenci rīko Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts un Vītauta Dižā universitāte.

Pēdējo reizi labots: 03.04.2020 13:30:24