EN in English

LU LFMI pētnieki piedalās starptautiskā konferencē par literāro kanonu un nācijas veidošanu

2018. gada 2.–4. maijā Viļņā (Lietuvā) norisinājās starptautiska zinātniska conference " Literary Canon Formation as Nation-Building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century)" ("Literārā kanona tapšana kā nācijas veidošana Centrālajā un Austrumeiropā (19. gs. un 20. gs. sākumā)"), kurā piedalījās pētnieki no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Slovēnijas, Ungārijas. Konferenci organizēja Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultāte sadarbībā ar Lietuviešu literatūras un folkloras institūtu.

Konferencē tika prezentēts LU LFMI vadošo pētnieku Paula Daijas un Benedikta Kalnača referāts "Exploring the Space, Place and Literature: The Outcomes of Digital Analysis and Literary Mapping within the Context of Latvian Cultural History". Referātā tika izklāstīti pētnieciskā darba rezultāti, kas īstenoti ERAF projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (1.1.1.1/16/A/040), īpašu uzmanību pievēršot jaunām atziņām, ko literatūras vēstures pētījumos sniedz digitālās humanitārās zinātnes.

Konferences referātu tēzes lasāmas šeit.

Pēdējo reizi labots: 21.05.2018 16:23:07