EN in English

LU LFMI pētnieki piedalās Zinātnieku naktī

Ar LFMI zinātniskajiem projektiem un to rezultātiem gadskārtējā Zinātnieku naktī iepazīstinās LU LFMI pētnieki Ieva Vīvere, Una Smilgaine, Zita Kārkla un Jānis Oga. Aicinām uz tikšanos piektdien, 30. septembrī 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā Jelgavas ielā 1, 223. telpā.

Ieva Vīvere un Una Smilgaine fotostāstā vēstīs par lauka pētījumu Lucavsalā. Kopš 2021. gada LU LFMI īsteno FLPP pētniecības projektu “Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums”. Pētījumā tiek izzinātas Rīgas Pārdaugavas iedzīvotāju dzīves pieredzes, vietas sajūta un pilsētas pārmaiņu refleksijas. Lauka pētījums notiek Lucavsalā, vērojot un intervējot dārzkopjus un pastāvīgos iedzīvotājus. Aicinām apmeklēt viņu fotostāstu par pētījuma laikā novēroto un secināto. (Projekta Nr.: lzp-2020/1-0096)

Zita Kārkla iepazīstinās ar pēcdoktorantūras pētījuma “Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture” rezultātiem. Radot jaunas zināšanas par latviešu sieviešu rakstniecību un paplašinot tradicionālo literatūras kanonu ar tekstiem, kas līdz šim tikuši uzskatīti par margināliem, pētniece prezentācijā pievērsīsies tādām tēmām kā sieviešu ceļojumu apraksti un literārās telpas kartēšana rakstnieču prozā. Balstoties uz ideju, ka ceļojumu apraksti ir viens no fiziskākajiem literārajiem žanriem, jo tematiski iekļauj ķermeņa pārvietošanos dažādās laika un telpas konfigurācijās, un uz sievišķās rakstības (écriture féminine) idejām, kas uzsver ķermeniskā, afektīvā un emocionālā nozīmi tekstā, priekšlasījumā uzmanība tiks pievērsta ceļotājas ķermeņa reprezentācijām, vienlaikus uzdodot jautājumus par sieviešu rakstīšanas stratēģijām. (Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikums Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/430)

Savukārt Jānis Oga, iepazīstinot ar pēcdoktorantūras pētījumu, “Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)”, stāstīs par rakstnieka un publicista Andreja Dripes (1929–2013) ceļojumu piezīmēm par braucieniem uz Vācijas Federatīvo Republiku 20. gs. 80. gados un to ietekmi uz pārmaiņām sabiedrībā. Ar Dripes ceļojuma piezīmju starpniecību plaša latviešu un krievu lasītāju auditorija gan Latvijā, gan bijušās PSRS teritorijā tika informēta par Rietumu jauniešu dzīvi un uzskatiem 20. gs. 80. gadu vidū, taču, ņemot vērā joprojām lēno informācijas apriti stagnācijas perioda beigās un “perestroikas” sākumā, Dripes rakstītais bija aktuāls arī Atmodas periodā un zināmā mērā sagatavoja lasītājus gaidāmajiem notikumiem. (Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikums Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/482)

Pēdējo reizi labots: 29.09.2022 08:35:01