EN in English

LU LFMI pētnieki piedalās 29. konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā"

Šī gada 23.–24. martā Liepājas Universitātē jau tradicionāli pulcēsies literatūras un kultūras pētnieki uz 29. konferenci "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā". Ar referātiem konferencē piedalīsies arī plaša LU LFMI delegācija.

Plenārsēdē referātu "Latviešu literatūra Ukrainā: īss pārskats" sniegs LU LFMI viespētniece no Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Ševčenko Literatūras institūta Irina Pupurs.
Ar priekšlasījumiem piedalīsies LU LFMI pētnieki:
Simona Sofija Valke "Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskas bibliotēkas Vecbibliotēkas fonda 17.–19. gadsimta franču valodas un literatūras apguves līdzekļi";

Ilze Ļaksa-Timinska "Latviešu modernisms PSRS: Roberta Eidemaņa stāsti";

Madara Eversone "Nogaidīšanas stratēģija kā opozicionāra prakse Latvijas Padomju rakstnieku savienībā";

Jānis Oga "20. gs. 70. un 80. gadu latviešu romāni un to atkārtotie izdevumi pēc neatkarības atgūšanas";

Edīte Tišheizere "Divi "Brandi" – kritikas spogulī";

Una Smilgaine ""Sitam kaujam mazos ežus": latviešu ucināmās dziesmas un to saturs"

Ginta Pērle-Sīle "Materiāla atlases principi vācbaltiešu publicētajos tautasdziesmu krājumos 19. gadsimta 1. pusē";

Arta Krūze "Dziesmu virknes kāzu apdziedāšanās tradīcijas kontekstā: īpatnības un problemātika";
Ieva E. Kalniņa "Dzīves rakstīšana: Veronikas Strēlertes piemērs";

Benedikts Kalnačs "Reālisms 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā";

Inguna Daukste-Silasproģe "Meklējot piederību pēctrimdas laikā. Daži aspekti Indras Gubiņas un Gunara Janovska dzīvē un daiļradē";

Ivars Šteinbergs "Literārās mistifikācijas mazā renesanse? Pseidonīmi izdevumā "Avīzes nosaukums"".

Pilna programma pieejama šeit.

Pēdējo reizi labots: 22.03.2023 11:29:23