EN in English

LU LFMI pētnieki konferencē Liepājā

24. Liepājas konference

14. un 15. martā Liepājas Universitātē notiks 25. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā".

Konferences plenārsēdē, kuru vadīs profesors Edgars Lāms, uzstāsies teātra zinātniece un kritiķe Silvija Radzobe un filozofe Skaidrīte Lasmane, bet 24 konferences sēdēs divu dienu garumā referēs gandrīz simts zinātnieku no Latvijas un Lietuvas.

Konferencē piedalīsies arī 17 LU LFMI pētnieki – Ieva E. Kalniņa (referāts "Latvijas PEN klubs Zviedrijā un Veronika Strēlerte"), Madara Eversone (referāts ""Arvīd, uz kurieni Tu aizgāji?": Arvīda Griguļa personības loma Rakstnieku savienības vēsturē"), Pauls Daija (referāts "Vācbaltiešu tēli Rūdolfa Blaumaņa daiļradē: pārejas laikmeta krīze un robežu šķērsošana"), Benedikts Kalnačs (referāts "Rūdolfs Blaumanis un 1905. gads"), Ilze Ļaksa-Timinska (referāts "Oskara Rihtera "Meži šalc" – pirmais latviešu sociālistiskā reālisma romāns"), Eva Eglāja-Kristsone (referāts "Sievietes dienasgrāmata pirms 100 gadiem: pašfokusācijas aspekti autobiogrāfiskā tekstā"), Artis Ostups (referāts "Benjamins un Freids: jauna tikšanās"), Ieva Rodiņa (referāts "Vēsturiskā atmiņa jaunās paaudzes Latvijas teātra mākslinieku darbos: izrādes "Dvēseļu utenis" piemērs"), Edīte Tišheizere (referāts "A. Čehova "Kaija" kā mākslinieka manifests. Iestudējumu mainība Latvijā un pasaulē"), Ieva Garda-Rozenberga (referāts "Ekonaratīvi Kundziņsalā"), Dita Jonīte (referāts "Horeogrāfa stratēģijas mūsdienu teātrī: Agates Bankavas piemērs"), Inguna Daukste-Silasproģe (referāts "Andreja Johansona jaunības gadu Rīga: atmiņas un kultūrvēsturiskās impresijas"), Māra Grudule (referāts "Ēdiens kā rituāls un prieks: vācu un latviešu virtuves krustpunkti Z. fon Fēgezaka romānā "Blumbergshofa""), Simona Sofija Valke (referāts "Kurzemes hercogu bibliotēkas franču resursi"), Anita Rožkalne (referāts "Savādības pievilcība: ziņas par cittautu rakstniekiem Latvijas kultūrvidē 19. un 20. gs. mijā"), Sandis Laime (referāts "Rietumlatvijas lauma/laume – no pārdabiskas būtnes līdz diabolizētai raganai") un Gatis Ozoliņš (referāts "Padomju ciemata folklora: Kaives stāsti").

Pilna konferences programma pieejama ŠEIT.

Pēdējo reizi labots: 12.03.2019 20:09:43