EN in English

LU LFMI pētnieki konferencē Kauņā

15.–17. jūnijā Kauņā (Lietuvā) notiek 15. konference par Baltijas pētījumiem Eiropā (CBSE) šoreiz ar tēmu "Turning Points: Values and Conflicting Futures in the Baltics" ("Pagrieziena punkti: Vērtības un konfliktējoša nākotne Baltijā").

LU LFMI projektus konferencē ar priekšlasījumiem pārstāv vairāki pētnieki:

Zita Kārkla, Eva Eglāja-Kristsone "Spatial Autobiography and Bildungsroman in Latvian Women Writing" ("Telpiskā autobiogrāfija un Bildungsromāns latviešu sieviešu rakstniecībā");

Ieva Garda-Rozenberga "Imagined Futures: Latvian Roma Sense of Home and Belonging in Migration" ("Iedomātā nākotne: Latvijas romu piederības un māju sajūta migrācijas apstākļos");

Ivars Šteinbergs "Poetry from the Baltic Countries in English Translation" ("Baltijas valstu dzeja angļu valodas tulkojumos");

Jānis Oga "Latvian Poet Imants Ziedonis: The Leader and Driving Force of a Long-Term Social Group" ("Latviešu dzejnieks Imants Ziedonis: ilgstošas sociālās grupas līderis un virzītājspēks");

Ilga Vālodze Ābele "Folklore Revival in the World Tour of Latvian Folklore Ensemble "Mičotāji"" ("Folkloras atdzimšana latviešu folkloras ansambļa "Mičotāji" pasaules tūrē");

Zane Rozīte ""You Are Expelled…": Female Students Offenses in the Study Process of the University of Latvia (1919–1940)" (""Jūs esat izraidīta...": Studentes pārkāpumi Latvijas Universitātes studiju procesā (1919–1940)";

Guntis Vāveris "Activities of Temperance Movement in Inter-War Latvia in the Context of Gender Roles during the 1920s and 1930s" ("Atturības kustības darbība starpkaru Latvijā dzimumu lomu kontekstā 20. gadsimta 20. un 30. gados ").

Papildus LU LFMI īstenotam projektam "Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940)" konferencē tiek organizēts atsevišķs panelis par Baltijas vāciešu sieviešu ieguldījumu 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, kurā ar referātiem piedalīsies:

Baiba Vanaga "Women’s Participation in the Work of the Riga Art Society in the Late 19th and Early 20th Centuries" ("Sieviešu līdzdalība Rīgas Mākslas biedrības darbībā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā");

Ilze Šarkovksa-Liepiņa "Baltic German Female Musicians in Latvia: Outside the Canon" ("Baltijas vācu mūziķes Latvijā: ārpus kanona");

Rasa Pārpuce-Blauma "Publicist Laura Marholm’s Contribution to the Discourse of Women’s Emancipation in the Latvian German Press at the Turn of the 19th and 20th Centuries" ("Publicistes Lauras Marholmas ieguldījums sieviešu emancipācijas diskursā Latvijas vācu presē 19. un 20. gadsimta mijā");

Māra Grudule "Baltic German Women Between Two Cultures: The Translators of Latvian Fiction" ("Baltijas vācietes starp divām kultūrām: latviešu literatūras tulkotājas").

Pilna programma pieejama šeit.


Pēdējo reizi labots: 14.06.2023 22:56:07