EN in English

LU LFMI pētnieki SIEF 14. kongresā

SIEF 2019

No 14.–17. aprīlim Spānijā, Santjago de Kompostela notiks Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF – Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) rīkotais 14. kongress "Izsekot pārmaiņām: Reflektējot par mainīgo pasauli" (Track changes: Reflecting on a Transforming World). LU LFMI šogad pārstāvēs plašs pētnieku loks: Dace Bula un Ieva Garda-Rozenberga "'Since then, I live with constant fear in autumn': Flood narratives from the Daugava delta", Jānis Daugavietis "Producing different but overlapping heritages: photographs of Daugava delta communities as source and agency", Eva Eglāja-Kristsone "Being a secretary before 100 years: constructing the female subject through diary", Elīna Gailīte "Latvian folk dances: inner perspective of the dancers", Justīne Jaudzema "Inviting youth to collect folklore: examples of Latvian 4H movement", Aigars Lielbārdis "Involvement of society in collecting of Latvian charms: from the past to digital era", Sanita Reinsone "'…There's something magical there': personal meanings in cultural heritage crowdsourcing", Rita Treija "Scholarly infrastructure for Latvian folkloristics in exile", Digne Ūdre "Mythological ornament in transformation: from national symbols to healing", Elvīra Žvarte "To become a folklorist by accident".

SIEF kongresā ik pēc diviem gadiem pulcējas folkloras pētnieki, antropologi, etnologi un citu humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji, studenti un praktiķi no visas pasaules. Šajā gadā kongress veltīts pārmaiņu procesu izzināšanai mainīgajā pasaulē. Konferencē pētnieki aicināti diskutēt par šķietami nelielām pārmaiņām ikdienā, kā arī globālām ietekmēm, kas sabiedrību un kultūru degradē un attīsta.

Dalība kongresā noris ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis", Latvijas Zinātnes padomes projekta Nr. lzp-2018/2-0268 "Latviešu folkloristika (1945–1985)", Latvijas Zinātnes padomes projekta Nr. lzp-2018/1-0073 "Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē", Latvijas Zinātnes padomes projekta Nr. lzp-2018/1-0446 "Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē", pēcdoktorantūras projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/217 "Latviešu buramvārdu digitālais katalogs", "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (Nr. 1.1.1.1/16/A/040) atbalstu.
Pēdējo reizi labots: 12.04.2019 13:12:26