EN in English

LU LFMI pētnieki Ģentē

No 2023. gada 20. līdz 22. septembrim Beļģijas pilsētā Ģentē norisinās starptautiska zinātniskā konference "Uses of Modernism", kurā ar vienojošo sekcijas tēmu "Modernist Poetry in Latvia: Masculinity, Hybridity, Temporality" piedalās Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks Kārlis Vērdiņš un pētnieki Ivars Šteinbergs un Artis Ostups.

Kārlis Vērdiņš uzstājas ar referātu ""He Must Be a Magnificent Lover": Proletarian Bodies and Male Desire Aleksandrs Čaks's Early Poetry" (FLPP projekta "Pastaiga cauri laikam: Flanērisms un modernitāte Latvijas starpkaru kultūrā" ietvaros, lzp-2022/1-0505 ietvaros), Ivars Šteinbergs – ar referātu "Modernism as Contraband? Some Aspects of Western Poetics in Soviet- Era Latvian Poetry" (projekta "Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā" (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003), kas tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" ietvaros), bet Artis Ostups piedalās ar referātu "Presentist Approach to Post-Soviet Modernism: The Case of Arvis Viguls".

Paneļdiskusija seko trim dažādiem modernisma posmiem latviešu dzejā, kas atbilst trīs dažādiem sociālās kārtības periodiem. Kārlis Vērdiņš pēta maskulinitātes reprezentāciju straujās pārmaiņas Aleksandra Čaka dzejā, kas tapusi Latvijas Republikā. Ivars Šteinbergs analizē Rietumu modernisma klātbūtni padomju latviešu autoru dzejā. Artis Ostups pievēršas 21. gadsimta dzejai, kur modernisms uztverams kā joprojām nepabeigts projekts.

Pilna konferences programma pieejama: https://www.modernism.ugent.be/program/

Pēdējo reizi labots: 21.09.2023 13:41:44