EN in English

LU LFMI pētnieki Baltijas studiju konferencē ASV

ABBS

No 1. līdz 3. jūnijam Stenfordas Universitātē (ASV, Kalifornijā) norisa plaša Baltijas studiju konference, ko organizēja Baltijas Studiju veicināšanas asociācija (The Association for the Advancement of Baltic StudiesAABS). Tā bija veltīta trīs Baltijas valstu simtgadei un asociācijas 50. gadadienai. Konferencē aplūkoto tēmu loks pulcēja kopā zinātniekus, kas pētī dažādus Baltijas reģiona jautājumus, aptverot ekonomiku, vēsturi, antropoloģiju, valodniecību, digitālās humanitārās zinātnes un citas nozares.

LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi pārstāvēja folkloras pētnieks Dr. philol. Sandis Laime, kurš referātā "Mapping Latvian Witchcraft Tradition: First Reflections" iepazīstināja ar latviešu raganu tradīciju kartēšanu (pēcdoktorantūras projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/ 193 "Latviešu tautas naratīvu izpēte: ģeotelpiskās informācijas analīzes rīka un tiešsaistes teiku motīvu un tipu rādītāja izstrāde") un vadošā pētniece Dr. philol. Rita Treija, kuras referāts "Latvian Folklorists under the Soviet Thumb" bija veltīts latviešu folkloristikas problēmām pirmajos gados pēc Otrā pasaules kara (dalību konferencē atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds un LR IZM budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis"). LU LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas pētniece Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa savukārt analizēja latviešu koru tradīciju, nolasot referātu "Latvian Choral Tradition: Origins, Sources, Early Repertoire" (dalību konferencē atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds). Maija Burima, LU LFMI Literatūras nodaļas pētniece un Daugavpils Universitātes profesore, referātā "Hybrid Genres as a Platform for Social History Representation in Recent Latvian Literature" iepazīstināja ar pētījumu par sociālās vēstures atspoguļošanu latviešu literatūrā.

Maijas Burimas un Ritas Treijas dalību konferencē atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Pēdējo reizi labots: 20.09.2018 19:14:37