EN in English

LU LFMI pētnieki 16. SIEF kongresā Brno

No 7. līdz 10. jūnijam Brno (Čehijā) notiek 16. Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongress, kura tēma šogad ir "Living Uncertainty" ("Dzīves nenoteiktība"). LU LFMI kongresā pārstāv vairāki pētnieki:

Ilga Vālodze Ābele "International folklore festival "Baltica": turning point in the Latvian Folklore Movement" ("Starptautiskais folkloras festivāls "Baltica": pagrieziena punkts Latvijas folkloras kustībā");

Dace Bula "Uncertainty and solastalgia in the Riga Port neighbourhoods" ("Nenoteiktība un solastalģija Rīgas ostas apkaimēs");

Elīna Gailīte "Documentation of Latvian folk dance in the city" ("Latviešu tautas dejas dokumentācija pilsētā");

Ieva Garda Rozenberga "Latvian Roma textures of belonging and home in migration" ("Latvijas romu piederības un mājvietu tekstūra migrācijā");

Rita Grīnvalde "Cityscape fluctuations: Riga since February 24, 2022" ("Pilsētas ainavas svārstības: Rīga kopš 2022. gada 24. februāra");

Justīne Jaudzema "Developing and performing traditional singing repertoire in the city" ("Tradicionālā dziedāšanas repertuāra attīstīšana un izpildīšana pilsētā");

Aigars Lielbārdis "The role of ethnographic ensembles in the maintenance, transmission, and revival of folklore traditions during the Soviet period in Latvia" ("Etnogrāfisko ansambļu loma folkloras tradīciju uzturēšanā, nodošanā un atdzimšanā padomju laikā Latvijā");

Valdis Muktupāvels "The power of simplicity: some tendencies in the revival of traditional instruments in Latvia in the 1980s" ("Vienkāršības spēks: dažas tendences tradicionālo instrumentu atdzimšanā Latvijā 20. gadsimta 80. gados");

Digne Ūdre "Visualizing cultural opposition: symbols of the folklore revival movement in Latvia during the Singing Revolution" ("Kultūras opozīcijas vizualizēšana: folkloras atdzimšanas kustības simboli Latvijā Dziesmotās revolūcijas laikā");

Ieva Vīvere (Weaever) "Between protest, control, and unattainable ideal: the concept of authenticity in the Latvian folklore movement" ("Starp protestu, kontroli un nesasniedzamu ideālu: autentiskuma jēdziens latviešu folkloras kustībā").

Pilna kongresa programma pieejama šeit.

Foto (c) Elīna Gailīte

Pēdējo reizi labots: 07.06.2023 14:49:10