EN in English

LFMI — jauna struktūrvienība

11. martā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde lēma atbalstīt institūta direktores rosinājumu izveidot jaunu struktūrvienību — Kultūras, sabiedrības un vides (KSV) pētījumu nodaļu.

Nepieciešamība pēc strukturālām pārmaiņām LU LFMI briedusi jau ilgāku laiku. Īpaši tā saasinājusies nesen, kad, līdz ar jaunu projektu uzsākšanu, institūtā sākuši attīstīties pētījumu virzieni, kas nav attiecināmi uz LFMI līdzšinējo struktūrvienību pārstāvētajām nozarēm — literatūrzinātni, folkloristiku, izpildītājmākslu pētniecību un digitālo humanitāro zinātni. Institūtam pievienojušies pētnieki, kas pārstāv mutvārdu vēsturi, antropoloģiju, vides zinātni, reliģijpētniecību, un tālab nav raduši piemērotu mājvietu. Turklāt dažas nodaļas (LFK) šķiet jau pārsniegušas apjomus, kas tām ļautu vēl vairāk paplašināties. Tādējādi jaunā struktūrvienība varētu kļūt par ‘nišu’, kas turpmāk dos pajumti kādu jaunu ieceru attīstībai.

Jaunās struktūrvienības pienesums LFMI pētnieciskajā profilā būtu tādu starpdisciplināru virzienu attīstīšana, kuros sabiedrība un vide ir kultūrai līdzvērtīgs izpētes priekšmets, ne vienīgi — tās konteksts. Nodaļā plānots attīstīt vides cilvēkzinātni, sabiedrības reliģisko prakšu izpēti, kā arī kvīru / dzimtes studijas; tās sākotnējo sastāvu veido: Dace Bula, Ieva Garda, Agita Misāne, Jānis Ozoliņš, Agita Pusvilka, Kārlis Vērdiņš.

KSV nodaļa savu pastāvēšanu redz ciešā kopsakarā ar informētību par zinātnes ‘modi’, respektīvi, jaunām epistemoloģiskām tendencēm kultūras interpretācijā. Ir skaidrs, ka aizrausimies ar teorētiskiem un metodoloģiskiem meklējumiem un dalīsimies tajos ar institūta kolēģiem.

Nodaļas izveides sākumposmā tās darbību nodrošina 2 projekti: (1) “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” (LZP); (2) “Atkalizstāstītās svētvietas un svētceļnieku maršruti kā iekļaujošas telpas un vietas: līdzdalīgā iztēle un daudzslāņu kultūras mantojums” (Baltijas pētniecības programma).

Pēdējo reizi labots: 17.03.2020 16:43:56