EN in English

LFK pētnieki konferencē Bukarestē

LFK Bukarestē

No 7. līdz 9. novembrim Bukarestē, Rumānijā notiks 13. SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) Rituālā gada darba grupas konference "Pilsētas rituāli" ("City Rituals"). Pētnieki no visas pasaules diskutēs par mūsdienu svētkiem un ar tiem saistītajiem rituāliem, par dažādām kalendārajām un reliģiskajām praksēm, kā arī pilsētu un svētku mijiedarbību. LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi pārstāvēs Dace Bula (Gendered Cities: Experiencing International Women’s Day in Baltic Urban Space), Aigars Lielbārdis (Healers in City Environment of Contemporary Latvia), Rita Treija (Calendric Customs: Latvian Perceptions of Inceptions) un Digne Ūdre (Contemporary Calendar: Virtual Ethnography as a Research Method for a Ritual Year).

Zināms, ka nākamā konference – 2020. gadā gaidāma Rīgā.

Konferences programma un referātu kopsavilkumi

Pētnieku vizīte noris ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis", Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā (ERAF), Nr. 1.1.1.1/16/A/040 un pēcdoktorantūras projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/217 "Latviešu buramvārdu digitālais katalogs" atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 05.12.2018 15:57:35