EN in English

LFK pētnieces konferencē Igaunijā

Expressions and Impressions

No 7. līdz 9. novembrim Igauņu Literatūras muzejā, Tartu norisināsies Igauņu folkloras arhīva organizētā starptautiskā zinātniskā konference "Expressions and Impressions: Personal and Communal Aspects of Traditional Singing", kas veltīta tradicionālajai dziedāšanai un tās individuālajiem un kolektīvajiem aspektiem. Konferencē piedalīsies vairāk nekā 40 dalībnieki no 10 valstīm. Tostarp LU Literatūras, folkoras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētnieces Beatrise Reidzāne (The wolf as a musician and dancer in the Latvju Dainas tradition) un Ginta Pērle-Sīle (What collected folk songs can tell us about the circumstances of their collection).

Konference notiek jau kopš 2000. gada, pulcinot uz kopīgām diskusijām pētniekus par dažādiem ar tradicionālo dziedāšanu un tautasdziesmām saistītiem jautājumiem. Šogad referenti vedinās domāt par tautasdziesmu performances, melodiju un tekstu attīstību laika gaitā, dažādu valstu un ideoloģiju ietvarā, aptverot laiku līdz pat mūsdienām, skatot to gan caur indivīda, gan sabiedrības prizmu.

Konferences programma un referātu kopsavilkumi

Pēdējo reizi labots: 01.11.2018 16:46:30