EN in English

Konferences “Augšanas testaments. Imantam Ziedonim 90” video

Ziedoņa muzejs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI) un Tukuma muzejs rīkoja Imanta Ziedoņa 90. dzimšanas dienai veltīto zinātnisko konferenci “Augšanas testaments. Imantam Ziedonim 90”, kas notika 2023. gada 29. augustā Durbes pilī.

Šobrīd konferences ieraksts pieejams LU LFMI YouTube kanālā.

Konferencē spilgtākie literatūrzinātnes, folkloristikas, filozofijas, mākslas vēstures pētnieki, kā arī atmiņas institūciju pārstāvji un Imanta Ziedoņa laikabiedri runāja par dažādām dzejnieka darbības jomām. Referātos tika aplūkoti dzejnieka un filozofijas, dabas, garīguma un latviešu folkloras saskares punkti, analizēts dzejnieka veikums sabiedriskajās aktivitātēs, atdzejotāja lomā, atstātais mantojums muzeju kolekcijās, kā arī akcentēta Imanta Ziedoņa ideju turpināšanās mūsdienās.

Programma pieejama: https://lulfmi.lv/files/ziedonis-konference-programma.pdf

Liels paldies ikvienam par iesaisti šī pasākuma tapšanā!

Video:


Diskusija:

1. sēde "Ziedonis un starpdisciplinaritāte I":

2. sēde "Ziedonis un starpdisciplinaritāte II":

3. sēde "Ziedonis un sabiedriskais skanējums":

4. sēde "Ziedonis un laikabiedri":

Pēdējo reizi labots: 22.09.2023 14:01:52