EN in English

Konference "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij"

11. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē norisināsies vērienīga konference "Varas Latvijā. No senlaikiem līdz valstij", kurā par valstiskuma vēsturi Latvijā dažādu gadsimtu gaitā runās vēsturnieki un sociālo zinātņu pārstāvji. Konference noritēs Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ietvarā. Konferencē ar priekšlasījumu "Iztēlotā Latvija" uzstāsies LU LFMI pētnieks Toms Ķencis.

Konferencē uzstāsies vēstures eseju autori, kuri piedalās 2016. gadā uzsāktajā individuālo grantu programmā "Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā". Šīs programmas mērķis ir apzināt un izvērēt valstiskuma vēstures slāņus Latvijā sociālajā, kultūras, ideoloģiskajā, valsts tiesību, politiskajā un ekonomiskajā kontekstā, analizēt sakarības, kuras veidojušas vai netieši ietekmējušas Latvijas identitāti un latviešu nācijas valstsgribu, kas īstenojās 1918. gada 18. novembrī. Esejas tiks apkopotas grāmatā, kuru paredzēts publicēt šī gada beigās.

"Esejas par Latvijas vēsturi nav ierastākais veids, kā esam raduši domāt par valstiskuma rašanos un attīstību Latvijas teritorijā, tomēr tieši šāda forma ļauj iet tālāk par aprakstošo vēstures skatījumu, papildinot to ar intelektuālu un konceptuālu skatījumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši simtgades kontekstā. Līdz mūsdienu Latvijas valsts dibināšanai mūsu zemē pastāvēja dažādu citu valstu valstiskas formācijas, tāpēc konferencē galvenais uzsvars būs uz diskusijām par šo iepriekšējo valstiskumu, kurā mūsu tauta dzīvoja dažādos vēstures posmos pirms 1918. gada, idejiskām nostādnēm un procesiem," stāsta individuālo grantu vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Egils Levits.

Eseju autori ir asociētais profesors Andris Šnē (Latvijas Universitāte (LU)), vadošā pētniece Mārīte Jakovļeva (LU), vēstures nodaļas vadītājs Toms Ķikuts (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs), asociētais profesors Ivars Ījabs (LU), galvenais speciālists Edgars Ceske (Turaidas muzejrezervāts), vadošā pētniece Inese Runce (LU), galvenais pētnieks Jānis Šiliņš (Latvijas Vēstures arhīvs), profesors Inesis Feldmanis (LU), pētnieks Toms Ķencis (LU), rektors Gatis Krūmiņš (Vidzemes Augstskola), pētniece Agrita Misāne (LU).

Esejas un to autoru uzstāšanos komentēs LU Latvijas Vēstures institūta direktors Guntis Zemītis, Stokholmas Karaliskās bibliotēkas vecākais akadēmiskais bibliotekārs Jānis Krēsliņš, Latvijas Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks Gints Apals, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Kaspars Zellis, LNB Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas vadītājs Mārtiņš Mintaurs un Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Daina Bleiere.

Konferences ievadvārdus teiks kultūras ministre Dace Melbārde, LNB direktors Andris Vilks un Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits.

Konferenci rīko LNB un LU ar Kultūras ministrijas atbalstu. Tā norisināsies Ziedoņa zālē, Mūkusalas ielā 3, no plkst. 9.00 līdz 17.00. Reģistrācija, aizpildot anketu: https://ej.uz/Konference_Varas_LV

Runātāju tēmas – "Facebook" notikuma lapā: https://ej.uz/Konference_Varas_LV_FB. Jaunumiem var sekot arī, izmantojot tēmturi #LVvestureskonference.

KONFERENCES PROGRAMMA (PDF)

Pēdējo reizi labots: 10.05.2018 10:32:37