EN in English

Konference "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram"

Konferencē ar priekšlasījumiem piedalīsies vadošās literatūrzinātnes pētnieces, kas klausītājus iepazīstinās ar mūsdienu daiļliteratūras tendencēm. Dr. philol. Ieva Kalniņa stāstīs par latviešu jaunāko literatūru, tostarp inovācijām, tradicionalitāti un izklaidi. Fantāzijas un šausmu literatūras žanrus un to pārstāvniecību latviešu literatūrā atklās Dr. philol. Bārbala Simsone, Dr.­ philol. Eva Eglāja-Kristsone pievērsīsies literatūras procesa fiksācijai un pieejamībai digitālajā vidē. Ar Baltijas vēstures mazāk zināmo notikumu interpretāciju rakstniecībā iepazīstinās Dr. philol. Zanda Gūtmane, un konferences noslēgumā par procesiem jaunākajā literatūrā stāstīs Dr. philol. Maija Burima.

Konferences moderatore – Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pētniece , Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta izpilddirektore Sigita Kušnere.

Konferences programma (PDF).

Pieteikties konferencei lūdzam tiešsaistē: https://ej.uz/16_05_zinasanas līdz 2018. gada 10. maijam.

Konferences norisi atbalsta:

Pēdējo reizi labots: 14.05.2018 14:33:23