EN in English

Klajā laists Veronikas Strēlertes Rakstu 3. sējums

Veronikas Strēlertes 110. dzimšanas dienā LU LFMI apgāds laidis klajā viņas Rakstu 3. sējumu.

Veronikas Strēlertes Rakstu trešais sējums aptver visu dzejnieces paveikto laikposmā no 1952. gada līdz mūža beigām. Tajā ietverti dzejoļu krājumi “Žēlastības gadi” (1961) un “Pusvārdiem” (1982), ārpus krājumiem palikusī dzeja, atdzejojumi, raksti par literatūru, īsproza – bērnības atmiņu tēlojumi –, publicistika un vēstules. Lasāms arī īpaši šim izdevumam rakstīts Veronikas Strēlertes dēla, dzejnieka un dziesminieka Pāvila Johansona atmiņu tēlojums par māti un tēvu, esejistu, kultūras vēsturnieku Andreju Johansonu. Sējumu papildina komentāru daļa, kurā sniegtas ziņas ne vien par darbu pirmpublicējumiem un to tekstoloģiskajām atšķirībām no krājumos publicētajiem tekstiem, bet arī par trimdas dzīves notikumiem un personām.

Rakstus sakārtojusi un komentējusi LU LFMI pētniece Ieva E. Kalniņa.

Pēdējo reizi labots: 10.10.2022 15:49:19