EN in English

Jānis Rainis. Kastaņola: pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē (2011)

Jānis Rainis. Kastaņola: pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē. Gundegas Grīnumas zinātniskā redakcija un komentāri. Rīga: Atēna, 2011.

Raiņa atmiņu grāmata "Kastaņola" ir intīms, emocionāli izteiksmīgs vēstījums par viņa un Aspazijas Šveicē pavadītajiem gadiem (1906 - 1914), reizē - dzejnieka - trimdinieka pateicība zemei un tautai, kas viņam deva drošu politisku patvērumu un vienlaikus kļuva arī par otru dzimteni — garīgas pilnveidošanās un atjaunotnes vietu. Grāmatas tekstu bagātina vairākas Aspazijas sarakstītas nodaļas.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 12:02:20