EN in English

Jauno pētnieku diena

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina piedalīties zinātniskā konferencē "Jauno pētnieku diena" 2021. gada 21. maijā platformā "Zoom".

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts izsludina pieteikšanos zinātniskai konferencei, aicinot piedalīties humanitāro un sociālo zinātņu programmu doktorantus, kuri studē Latvijas un ārvalstu augstskolās.

Konferences mērķi ir veicināt jauno pētnieku akadēmisku izaugsmi, atbalstīt savstarpēju tīklošanos un solidaritāti, kā arī rast iespēju iepazīties ar citu doktorantu aktivitātēm, promocijas darbu tematiku, metodoloģiju un problemātiku. Šo iemeslu dēļ konferences priekšlasījumiem nav noteikta vienota tematika. Konferences organizētāji vēlas radīt telpu brīvai domu apmaiņai doktorantu vidū, atbalstīt pētnieciskas novitātes un radošumu, vienlaikus uzsverot un saglabājot zinātniska satura un akadēmisku diskusiju kvalitātes.

Priekšlasījuma paredzamais ilgums ir 15 minūtes, saturā ietverot un atklājot kādu būtisku pētījuma aspektu vai problemātiku. Priekšlasījumam sekos desmit minūšu diskusija. Konference norisināsies platformā "Zoom".

Konferencei piesakāmi individuāli ziņojumi. Pieteikumā jānorāda referenta vārds, priekšlasījuma tēma, satura izklāsts (līdz 1500 zīmēm), pārstāvētā darbavieta vai mācību institūcija un e-pasta adrese.

Priekšlasījumu valoda: latviešu.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2021. gada 20. aprīlim elektroniski – https://ej.uz/jauno-petnieku-diena. Paziņojumi par priekšlasījuma iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīti līdz 2021. gada 1. maijam.

Konferenci organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

ar projekta “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) atbalstu

un sadarbībā ar LU Humanitāro zinātņu fakultāti.

E-pasts jautājumiem: jauniepetnieki@gmail.com


Pēdējo reizi labots: 17.03.2021 06:52:21