EN in English

Jānis Daugavietes piedalās DARIAH konferencē

No 7. līdz 9. jūnijam Budapeštā (Ungārijā) notiek DARIAH* ikgadējā tikšanās un konference, kura tēma šogad ir "Cultural Heritage Data as Humanities Research Data?" ("Kultūras mantojuma dati kā pētniecības dati?"). LU LFMI konferencē pārstāv Jānis Daugavietis ar plakātreferātu "Cultural Collections as Challenging Research Data in Small States: the Case of Latvia" ("Kultūras mantojuma kolekcijas kā izaicinoši pētniecības dati mazās valstīs: Latvijas gadījums"), kas sagatavots kopā ar Sanitu Reinsoni.

Programma šeit.

* DARIAH ir Eiropas mākslas un humanitāro zinātņu pētniecības infrastruktūra (ERIC). Tās misija ir dot iespēju zinātnieku kopienām ar digitālām metodēm radīt, savienot un dalīties zināšanās par kultūru un sabiedrību. Kā nacionālais koordinators šī gada maijā DARIAH infrastruktūrai pievienojās LU LFMI.

Attēls no:

Bargmann, Monika. (2023). Pioneering Data Stewardship in the Humanities: One Year of Experience at the University of Vienna. DARIAH Annual Event 2023: Cultural Heritage Data as Humanities Research Data?, Budapest, Hungary. [https://doi.org/10.5281/zenodo.8004958]

Pēdējo reizi labots: 08.06.2023 13:41:44