EN in English

Jāņa Daugavieša lekcija par sociālajiem tīkliem

2023. gada 6. decembrī plkst. 11.30 Latviešu folkloras krātuvē, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā LU LFMI Mākslas zinātņu nodaļas pētnieks, sociologs Jānis Daugavietis sniegs pārskatu par sociālajās un humanitārajās zinātnēs izmantoto jēdzienu ‘sociālais tīkls’ un ar to saistītajām teorijām.

Atklātās un publiskās lekcijas mērķis ir dot ieskatu sociālo tīklu teorētiskajā problemātikā, bet uzdevums – rosināt diskusiju par to, kā ‘tīklu teorija’ būtu izmantojama Latvijas ‘folkloras kustības’ (kas radusies nedemokrātiskā režīmā, 20. gs. 70. gadu Padomju Savienībā) analīzē.

Priekšlasījuma un tam sekojošās diskusijas temati:

- jēdziena ‘sociālais tīkls’ (social network) ģenealoģija un vieta citu radniecīgu jēdzienu, kas apzīmē un konceptualizē sociālās kopības, tēzaurā;
- svarīgākās sociālo tīklu teorijas un pieejas, pieminot arī autorus, kas šo jēdzienu izmanto mūzikas analīzē;
- galvenās sociālo tīklu empīriskās izpētes pieejas un prakses;
- Latvijas folkloras kustības pētniecībā potenciāli izmantojamās sociālo tīklu teorijas un metodes.

Priekšlasījums un diskusija notiek FLPP projekta “Folkloras kustība Latvijā: resursi, ideoloģijas un prakses” (lzp-2021/1-0243) ietvarā.
Tā fokuss ir Latvijā 20. gs. 70. gados radušās ‘folkloras kustības’ vēstures izpēte.


Attēlā: Etnomūzikas kopienas tīkla vizualizācijas fragments no https://grupusaites.lv/

Pēdējo reizi labots: 30.11.2023 10:06:22