EN in English

Jābūt labākam par “Latvju dainām”. Akadēmiskā tautasdziesmu izdevuma tapšana 1950.–70. gados

30. septembrī plkst. 15.00 LU LFMI Latviešu folkloras krātuves lasītavā notiks sestais seminārs ciklā “Pēckara arhīvs”. Tā uzmanības centrā būs akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” tapšanas peripetijas.
Lai pagājušā gadsimta 50. gados saņemtu atļauju lielākā latviešu tautasdziesmu krājuma publicēšanai, LPSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta folkloristiem vajadzēja gan pielāgoties padomju kultūrpētniecībai izvirzītajiem uzdevumiem, gan rēķināties ar prasību, ka jaunajam izdevumam jābūt labākam par pirmo pilnīgo tautasdziesmu izdevumu – “Latvju dainām”. Semināra nolūks ir parādīt akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” tapšanu kā dinamisku procesu, ko ietekmēja ne tikai padomju ideoloģija, bet arī LPSR ZA birokrātija un izdevuma sastādītāju zinātniskie mērķi.

Tiks aplūkots arī atsevišķu personu ieguldījums izdevuma veidošanā, tā neviennozīmīgās saites ar “Latvju dainām” un zinātniskā vērtība šodien. Lasāmvielai izraudzīts trimdas vēsturnieka Edgara Dunsdorfa raksta “Folklora okupētajā Latvijā” fragments “Dainu akadēmiskais izdevums” (Archīvs XXII, 1982) un LPSR ZA Valodas un literatūras institūta Zinātniskās Padomes paplašinātās sēdes protokols (LVVA, 1964).


Pēdējo reizi labots: 30.09.2020 14:11:37