EN in English

J. un K. Straubergu grāmatas "Džūkste: pagasta un draudzes vēsture" atkārtotā izdevuma atvēršana LFK lasītavā

Džūkstes grāmata

7. maijā 17.00 LFK lasītavā (un iepriekš 4. maijā 11.00 Džūkstes pagasta kultūras namā) notiks grāmatas "Džūkste: pagasta un draudzes vēsture" atkārtotā izdevuma atvēršana. Tiek gaidīti arī Straubergu dzimtas pārstāvji. Grāmata iznāk apgādā "Jumava", to pārrakstījis Edgars Juka.

Matemātiķa un vēsturnieka Jāņa Strauberga (1886–1952) un LFK pārziņa (1929–1944), filologa, LU profesora Kārļa Strauberga (1890–1962) grāmatas "Džūkste. Pagasta un draudzes vēsture" (630 lpp.) pirmizdevuma atvēršanas svētki notika 1939. gada 27. augustā. Tuvojoties karam, kavējās iespiestās grāmatas izplatīšana. Bet padomju laikā vietējie stāstīja, ka esot saglabājušies vien trīs šīs grāmatas eksemplāri – to īpašnieki grāmatu deva lasīt tikai uzticamiem cilvēkiem, jo tā skaitījās "aizliegta" (bija no apgrozības izņemamo grāmatu sarakstā).

Grāmatas autori, iesaistot plašu līdzstrādnieku pulku un izmantojot arhīvu un preses materiālus, sistemātiski un secīgi atspoguļo svarīgākās norises Džūkstē – sākot no senākajām ziņām par draudzi, skolu un zemes īpašumiem, līdz saimnieciskās un sabiedriskās dzīves atmodai 19. gs. otrajā pusē (kad šeit darbojās arī pasaku vācējs Anss Lerhis-Puškaitis un pie viņa skolā mācījās nākamais tautasdziesmu pētnieks Ludis Bērziņš) un rosīgai sabiedriskajai dzīvei 20. gs. 20. un 30. gados. Atsevišķas nodaļas veltītas folklorai un Latvijas vēsturē nozīmīgām personībām, kas saistītas ar šo pagastu. Taču grāmatas īstie varoņi ir daudzi simti šī pagasta iedzīvotāju, kas paaudžu paaudzēs apsaimniekoja šo zemi un kopa te rosīgu kultūras un saimniecisko dzīvi. Šī viena pagasta "dzīvesstāsts" vienlaikus ir arī konkrēts, personisks un optimistiska spēka pilns ieskats Latvijas vēsturē.

Pēdējo reizi labots: 10.05.2018 10:54:40