EN in English

Izstāde "Herders un Barons"

2. martā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 4. stāva ātrijā tiks atklāta neparasta izstāde "Herders un Barons", kas sniegs ieskatu tautasdziesmu vākšanas priekšvēsturē apgaismības laikmetā. Izstāde LNB darba laikā būs skatāma līdz 2018. gada 20. maijam. Ieeja bez maksas.

Krišjāņa Barona (1835–1923) vērienīgajam tautasdziesmu apkopojumam "Latvju dainas" un UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā iekļautajam Dainu skapim (apskatāms LNB 5. stāvā), kurā glabājas no visas Latvijas iesūtīto tautasdziesmu rokraksti, ir īpaša priekšvēsture. Tautasdziesmas Eiropas intelektuāļu redzeslokā nonāca jau apgaismības laikmetā, un liela nozīme to vērtības atklāšanā un vākšanas pirmssākumos bija vācu mācītājam un domātājam Johanam Gotfrīdam Herderam (1744–1803).

1764. gadā Herders ieradās Rīgā, lai strādātu Rīgas Domskolā un kalpotu par mācītāju. Turpmāko gadu gaitā, uzturoties gan Rīgā, gan citviet Eiropā, viņš pastiprināti pievērsās dažādu tautu, tostarp latviešu tautasdziesmu izpētei. To vākšanas procesā būtiska loma bija Vidzemes enciklopēdistiem un Baltijas mācītājiem, kuri pēc Herdera lūguma 1777. gadā sāka tautasdziesmas apkopot, lai nosūtīti viņam uz Veimāru Vācijā.

Līdz ar Herdera veidoto krājumu "Tautasdziesmas" (Volkslieder, 1778/1779) un nedaudz pārveidoto pēcnāves izdevumu "Tautu balsis dziesmās" (Stimmen der Völker in Liedern, 1807), kuros bija iekļauti arī Vidzemē pierakstīti latviešu folkloras materiāli, tautasdziesmas kļuva par populāru lasāmvielu visā Eiropā un pasaulē.

Izstāde aicina ieskatīties 18. gadsimta ideju pasaulē, iepazīt procesu, kādā Herders atklāja latviešu tautasdziesmas un izveidoja pirmo tautasdziesmu krājumu, kā arī izsekot ceļam, kas ved no Herdera aktivitātēm līdz Barona "Latvju dainām".

Izstādes saturu izstrādājuši LNB Letonikas un Baltijas centra vadošie pētnieki Dr.phil. Beata Paškevica un Dr. philol. Pauls Daija, savukārt asprātīgi risināto izstādes dizainu veidojuši mākslinieki Dace Izabella un Kristaps Grundšteini kopā ar tēlnieku Sandi Aispuru.

Izstādes veidotāji: LNB sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkoras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvi un Potsdamas Universitāti. Tās tapšanā piedalījušies arī Potsdamas Universitātes, Bordo Montēņa universitātes, Tartu Universitātes un LU studenti. Izstāde veidota ERASMUS+ programmas stratēģiskās augstskolu partnerības ietvara projektā "Apgaismības mediju prakses" / "Medienpraktiken der Aufklärung" (projekta kods 2016-1-DE01-KA203-002908).

Pēdējo reizi labots: 10.05.2018 08:05:59