EN in English

Izsludināta pieteikšanās konferencei “Jokdaris un lelle: rakstnieks padomju laikā un telpā”

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina piedalīties 81. Latvijas Universitātes starptautiskās konferences latviešu literatūras vēstures sekcijā “Jokdaris un lelle: rakstnieks padomju laikā un telpā”.

Konference notiks 2023. gada 24. un 25. aprīlī, tā veltīta trim latviešu rakstniekiem, kuriem 2022. un 2023. gadā tiek svinēta simt gadu jubileja – Visvaldim Lāmam (1923–1992), Bruno Saulītim (1922–1970) un Ēvaldam Vilkam (1923–1976). Viņu rakstniecības laiks pagāja padomju laikā, viņi bija šī laikmeta izteicēji, sociālistiskā reālisma robežu ievērotāji un pārkāpēji.

Galvenie konferences tēmu loki: cenzūra un pašcenzūra; literatūras kodu maiņa; Rīga rakstnieku darbos; valoda rakstnieku darbos; folklora un mitoloģija; romāns, stāsts, eseja – žanrs, naratīvs, laiktelpa, tematika; dzeja un tās poētika; recepcijas jautājumi; pārejošais un paliekošais.

Pieteikumi referātiem tiek gaidīti līdz 31. martam (https://ej.uz/dwq3). Par referāta iekļaušanu konferencē tiks paziņots līdz 5. aprīlim, konferences programma tiks precizēta līdz 10. aprīlim.

Uzstāšanās ilgums – 25 minūtes ar diskusiju. Dalība konferencē bez maksas.

Konferences akadēmiskā organizatoriskā komiteja: Dr. philol. Eva Eglāja-Kristsone, Dr. philol. Ieva Kalniņa, Dr. philol. Ojārs Lāms, Dr. philol. Jānis Oga.

Konferences sekcija tiek rīkota valsts pētījumu programmas projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003) ietvaros.


Pēdējo reizi labots: 13.02.2023 10:40:29