EN in English

Izsludināta konferences "Jauno pētnieku diena 3" programma

Šī gada 26.– 27. maijā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notiks konference "Jauno Pētnieku diena 3".

Programma aplūkojama šeit.

26. maijā konference tiks atklāta ar Ph. D. Janas Kukaines plenārreferātu "Ja nevari patverties no neveiksmes, patveries neveiksmē".
Tam sekos trīs konferences sēdes, kurā būs klausāmi referāti socioloģijā, antropoloģijā, valodniecībā, folkloristikā un tradicionālās kultūras izpētē, literatūrzinātnē, mākslas zinātnēs, muzikoloģijā.

Otro konferences dienu, 27. maijā, atklās Mg. Sc. Soc. Matīss Šteinerts ar priekšlasījumu "Antropoloģija arhitektiem – radošā kartēšana, psihoģeogrāfija, telpas uztveres atainojums".

Tam sekos divas starpdiciplināras sēdes, pievēršoties mākslas, mūzikas, priekšnesumu, vēstures un kultūrvēstures, sabiedrības izpētei.

Konferenci noslēgs plakātu prezentācijas, kā arī radoši priekšnesumi, kuros performatīvais un radošais mijās ar akadēmisko izpēti.

E-pasts jautājumiem: jauniepetnieki@gmail.com

Konferenci organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Humanitāro zinātņu fakultāte un LU Latviešu valodas institūts.

Konferences tapšanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.


Pēdējo reizi labots: 16.05.2023 11:44:43