EN in English

Iznācis žurnāla "Letonica" jaunākais numurs

Oktobra beigās pie lasītājiem devies 39. humanitāro zinātņu žurnālā "Letonica" numurs. Atzīmējot Latvijas valstiskuma simtgadi, numura tematiskajā centrā šoreiz ir folklora attiecībās starp tradīcijām un valsti. Numura viesredaktors – LU LFMI pētnieks Dr. Toms Ķencis.

Par akadēmiskā latviešu tautasdziesmu izdevuma priekšvēsturi un ideoloģiskajām pretrunām tālajos 1950. gados žurnāla 39. numurā vēsta Baibas Krogzemes-Mosgordas raksts. Tam pašam laikmetam veltīts arī Toma Ķenča pētījums par padomju folkloras radīšanu, kas papildina viņa jaunāko monogrāfiju, ko savukārt recenzijā aplūko Ineta Lipša, un Gata Ozoliņa raksts par Pirmā pasaules kara folkloru padomju okupācijas laika krājumos. Tos žurnāla Arhīva sadaļā tuvāk aplūko arī jubilāre Māra Vīksna. Joprojām aktuālām padomju kultūras vēstures norisēm ir pievērsusies arī Anete Karlsone, salīdzinot tautiskos un tautas tērpus.

Plašākam laikmeta griezumam caur folkloras un etnogrāfijas prizmu pievēršas Ieva Ančevska ar pētījumu par ārstniecības augiem varas maiņās, Angelika Juško-Štekele, aplūkojot folkloras motīvu dinamiku politiskajās karikatūrās, un Ieva Pīgozne ar savu pētījumu par priekšautiem un ar tiem saistītajām tradīcijām. Folkloristikas instrumentāriju pašas jaunākās vēstures pētniecībā izmanto Rita Treija savā rakstā par Baltā galdauta svētkiem. Tāpat uz konferences referāta pamata ir tapis arī Mārtiņa Kaprāna raksts par tradicionālismu un nedrošības valodu Latvijas publiskajā telpā. Sava veida tiltu starp abiem laikmetiem iezīmē Tartu Universitātes doktorantes Dignes Ūdres pētījums par Auseklīti tā sauktās Trešās Atmodas vizuālajā kultūrā, kas tiek publicēts angļu valodā. Visbeidzot, tālejošai folkloras žanru pētniecībai veltīta ir Sanda Laimes veiktā priekšizpēte latviešu teiku digitālajam katalogam. Tautasdziesmu semantikas lauku savukārt pārstāv Beatrise Reidzāne ar pētījuma par vilka tēlu putnu kāzās, kas kalpos arī kā lieliska reklāma viņas gaidāmajai grāmatai. Tālāk lasāmas arī sešu jaunu zinātnisko izdevumu recenzijas un zinātnes dzīves apskats.

No nākamā gada rudens žurnāla 39. numurs būs brīvi pieejams arī tiešsaistē LU LFMI mājas lapā, pagaidām to iespējams iegādāties lielākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī LU LFMI izdevniecībā – Rīgā, Mūkusalas ielā 3, iepriekš sazinoties pa tālr. 67229017 vai e-pastu info [at] lulfmi.lv.

"Letonica" ir starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls, kas iznāk kopš 1998. gada. Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāls ir indeksēts Scopus, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs. Žurnālu izdod LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds.

Žurnāls izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" un Latvijas Zinātnes padomes projekta Nr. lzp-2018/2-0268 “Latviešu folkloristika (1945–1985)” atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 21.10.2021 13:16:53