EN in English

Iznācis žurnāla "Letonica" 47. numurs

Žurnāla "Letonica" tematiskā numura "Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā" (Nr. 47) mērķis ir sniegt ieskatu par digitālo humanitāro zinātņu šī brīža situāciju Latvijā. Digitālās humanitārās zinātnes mūsdienās ietver vairākas savstarpēji saistītas jomas, kas aptver visus datu aprites posmus – datu veidošanu, glabāšanu, analīzi, pētniecību, vizualizāciju, pētniecības rezultātu komunikāciju un praktisku izmantošanu.

Žurnāla tematiskais numurs sagatavots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projektā "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība", kas norisinājās no 2020. līdz 2022. gadam un kurā bija iesaistītas astoņas institūcijas – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Matemātikas un informātikas institūts, LU Lībiešu institūts, LU Latviešu valodas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Tādējādi arī krājumā iekļautie raksti pārstāv vairākas humanitāro un sociālo zinātņu nozares – socioloģiju, valodniecību, folkloristiku, literatūrzinātni.

Žurnālā iekļautie raksti sniedz ieskatu Latvijas digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku tapšanas vēsturē un izstrādāšanas praksēs, raksturo atsevišķu resursu izveides principus un problēmsituācijas, kā arī analizē to saturu, ilustrējot dažādu digitālo humanitāro zinātņu metožu pielietojumu pētniecībā.

Saturs un žurnāls pieejams: http://lulfmi.lv/Letonica-Nr-47

Pēdējo reizi labots: 07.10.2022 10:25:44