EN in English

Iznācis žurnāla "Letonica'' 44. numurs

Jūlijā pie lasītājiem dodas humanitāro zinātņu žurnāla “Letonica” 44. numurs angļu valodā un iepazīstina ar vides humanitāro zinātņu paradigmu un tās saistību ar Latvijas vēsturi un šodienas izaicinājumiem.

Numura sastādītāji vides ģeogrāfe Anita Zariņa (Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte), filozofs Artis Svece (LU Vēstures un filozofijas fakultāte) un vides ģeogrāfs Ivo Vinogradovs (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) numura ievadā piesaka vides humanitāro zinātņu aktualitāti globālā perspektīvā, kā arī iezīmē latviešu pētnieku pienesumu.

Numura pirmajā rakstā filozofs Raivis Bičevskis (LU Vēstures un filozofijas fakultāte) analizē modernitātes diskursus par vēsturi, dabu, sabiedrību un pasauli. Numuru turpina kultūrģeogrāfe Kristīne Krumberga (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) ar pētījumu par Latvijas piekrastes ainavas veidošanos padomju sociālekonomiskā un ideoloģiskā režīma kontekstā.

Vides pētnieki Kristīne Āboliņa (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) un Andis Zīlāns (Baltijas Vides Forums Latvija) identificē Rīgas pilsētvides kvalitātes un pārvaldības aspektus, kas ir nozīmīgi, lai pieostas iedzīvotāji “justos kā mājās”. Kultūrģeogrāfs Jānis Matvejs (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) pēta Rīgas iekšpagalmu reprezentāciju padomju posma filmās laikā no 1945. līdz 1990. gadam. Tam seko vēl viens Rīgai veltīts raksts – Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes mediju un komunikācijas pētnieku Normunda Kozlova un Ilvas Skultes raksts par grafiti stencilu semiotiku.

Vides ģeogrāfe Agnese Reķe (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) analizē cilvēku-vilku attiecības Latvijā, apskatot dominējošos diskursus par vilkiem populārākajos Latvijas digitālajos ziņu medijos. Viņas pētījumu papildina antropoloģes Māras Neikenas (LU Sociālo zinātņu fakultāte) raksts par dzīvnieku lomu ziņās par vardarbību Latvijas tiešsaistes medijos. Dzīvnieku tēmu turpina LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vides ģeogrāfu Anitas Zariņas, Dārtas Treijas un Ivo Vinogradova raksts par cilvēka un sumbru attiecībām Latvijas etnoainavā.

Numuru noslēdz filozofes Annes Saukas (LU Vēstures un filozofijas fakultāte) pētījums par pārtikas patēriņa ontoloģiskajiem aspektiem.


Žurnāla “Letonica” jauno numuru iespējams iegādāties lielākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī LU LFMI apgādā – Rīgā, Mūkusalas ielā 3, iepriekš sazinoties pa tālr. 67229017 vai e-pastu info@lulfmi.lv.

Žurnāls izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 12.08.2022 11:12:24