EN in English

Iznācis žurnāla "Letonica" 42. numurs

Marta sākumā pie lasītājiem dodas humanitāro zinātņu žurnāla "Letonica" 42. numurs, kurā apkopoti pētījumi par dažādām ar Latvijas vēsturi un kultūru saistītām tēmām.

Numuru ievada Jāņa Ozoliņa raksts par stāstījuma jēdzienu latviešu literatūrzinātnē. Latviešu kultūrai trimdā pievērsušies Viesturs Zanders un Arnolds Klotiņš, rakstot attiecīgi par cittautu literatūras tulkojumiem un latviešu komponistu adaptāciju pēckara Eiropā.

Tikmēr Inguna Daukste-Silasproģe izpētījusi Rīgas klātbūtni Andreja Johansona dzīvē un daiļradē.

Numurā lasāmi arī pētījumi, kuru fokusā ir sabiedrība. Eva Eglāja-Kristsone un Signe Raudive analītiski atskatās uz sabiedrības iesaistes akciju "Lasi skaļi", savukārt Sergejs Kruks raksta par vēlētāju vērtējumu Saeimas darbam Latvijas Televīzijas raidījumā "Tautas panorāma".

Folkloras izpētei veltīti veseli trīs numura raksti. Anita Helviga aktualizē Luda Bērziņa grāmatu "Ievads latviešu tautas dzejā" kā nozīmīgu terminoloģijas resursu. Liene Markus-Narvila pievērsusies dainām kā Lejaskurzemes izlokšņu fonētikas un morfoloģijas iezīmju avotam. Ilze Ļaksa-Timinska pēta folkloras un ideoloģijas attiecības latviešu mācību literatūrā, kas 20. gadsimta 20.–30. gados publicēta Padomju Savienībā.

Numuru noslēdz lietuviešu vēsturnieka Sauļus Pivora raksts par Baltijas vāciešu apgaismotāju ietekmi uz Lietuvas atmodas darbinieku Simonu Daukantu.

Žurnāla "Letonica" jauno numuru iespējams iegādāties lielākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī LU LFMI izdevniecībā – Rīgā, Mūkusalas ielā 3, iepriekš sazinoties pa tālr. 67229017 vai e-pastu info [at] lulfmi.lv.

"Letonica" ir starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls, kas iznāk kopš 1998. gada. Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāls ir indeksēts Scopus, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs. Žurnālu izdod LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds un tā galvenais redaktors ir institūta pētnieks Artis Ostups.

Žurnāls izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Universitātes atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 21.10.2021 13:15:30