EN in English

Iznācis 6. starptautiskās konferences "Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļu un Baltijas valstīs" rakstu krājums

2022. gada martā Upsalā, Zviedrijā, norisinājās 6. starptautiskā konference "Digitālās humantiārās zinātnes Ziemeļu un Baltijas valstīs", kuras tēma bija "Digitālās humanitārās zinātnes darbībā". Uz referātu bāzes tapušie zinātniskie raksti apkopoti nule iznākušajā krājumā, kas pieejams elektroniski šeit: http://ceur-ws.org/Vol-3232/.

Rakstu krājumā iekļauts arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieku veikums:

Haralda Matuļa, Sanitas Reinsones un Ilzes Ļaksas-Timinskas pētījums par automātisku datumu noteikšanu dienasgrāmatu tekstu korpusā ("Automatic Detection of Dates in the Corpus of Diaries"). Savukārt Ginta Pērle-Sīle un Sanita Reinsone dalījušās ar pieredzi par iespējām izmantot transkripciju kā metodi folkloras mācībās ("Transcription as a Tool for Deep Reading and Teaching of Folklore").

Raksti sagatavoti ar projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) un starptautiska ERASMUS+ projekta "Kultūras mantojuma nākotne mūsdienu Eiropā" atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 07.10.2022 17:16:24