EN in English

Izdots pētījums "The Politics of Literary History"

Apgādā "Palgrave Macmillan Cham" izdots vairākus gadus tapis pētījums "The Politics of Literary History" ("Literatūras vēstures politika"), kas pievēršas literatūras historiogrāfijai Latvijā, Čehijā, Somijā un Krievijā pēc 1990. gada.

Grāmatu veidojis starptautisks autoru kolektīvs. Sastādītāji ir Līsa Stainbū (Liisa Steinby), Mihails Ošukovs (Mikhail Oshukov), Viola Parente-Čapkova (Viola Parente-Čapková) un LU LFMI vadošais pētnieks Benedikts Kalnačs.

Benedikts Kalnačs par izdevumu:

"Vairāku gadu garumā veiktais pētījums ļāvis tā autoriem rast apstiprinājumu ciešajai saiknei starp ideoloģijas un kultūras parādībām, kas uzskatāmi atklājas literatūras vēstures rakstīšanas tendencēs četrās savstarpēji principiāli atšķirīgās valstīs. Darbs iecerēts un īstenots kā kolektīva monogrāfija, kas parāda ne tikai metodoloģiska rakstura izmaiņas literatūras vēstures rakstīšanā, bet atklāj arī to, cik noturīga ir bijusi impēriskā vēlme kultūras un zinātnes vēstījumus pakļaut politiskām idejām, padarot rakstniecības procesu analīzi par vienu no varas realizēšanas instrumentiem. Īpaša uzmanība savukārt pievērsta tiem apstākļiem, kas demokrātisku valstu kontekstā literatūras vēstures pētījumus veido kā forumu, kas pamato rakstniecības tekstu korpusa kā identitātes veidošanās pamata izpratni mijiedarbē un dialogā ar citu kultūru procesiem un laikmetīgām pētnieciskajām tendencēm, stiprinot atvērtību un toleranci kā pilsoniskas sabiedrības pamatvērtības."

Grāmatas tapšanā piedalījušies septiņi literatūrzinātnieki, aktualizējot un parādot literatūras vēstures paradigmas savā valstī. Nodaļa "Latvian Literature as an Ideologically and Politically Contested Terrain: Literary Historiography Between Foreign Rule, Nationalism, and Comparative Perspectives" ir tapusi, sadarbojoties LU LFMI pētniekiem Benediktam Kalnačam un Mārai Grudulei. Tās fokusā ir Latvijas literatūras vēstures rakstīšanas tradīcija no 1812. gada līdz pat 21. gadsimta sākumam.

Vairāk par izdevumu šeit.

Pēdējo reizi labots: 20.02.2024 14:41:17