EN in English

Izdots Gunara Saliņa "Rakstu" 2. sējums

Izdots Gunara Saliņa “Rakstu” 2. sējums. Sastādītājs, priekšvārda un komentāru autors Kārlis Vērdiņš.

G. Saliņa “Rakstu” 2. sējumā apkopots ievērojamā dzejnieka daudzpusīgais literārais mantojums. Pirmo reizi vienkopus publicēti Saliņa jaunības dzejoļi, kurus autors 50. gadu sākumā bija sakopojis neizdotajā manuskriptā “Neredzamais”. Šos dzejoļus papildina vēlāku periodu dzeja, gan publicēta, gan arī nepublicēta, sākot no 40. gadu sākumā rakstītajiem agrīnajiem darbiem līdz pat atsevišķiem 21. gadsimtā pabeigtiem tekstiem. Lielākā daļa dzejoļu šajā sējumā rāda dzejnieka izaugsmi agrīnajā posmā, kā arī papildina 1. sējumā atrodamo dzeju ar atsevišķiem spožiem tekstiem, kas dažādu iemeslu dēļ palikuši ārpus līdz šim izdotajām grāmatām.

Nozīmīgu vietu sējumā ieņem arī G. Saliņa atdzejojumi. Līdz šim viņš bija zināms galvenokārt kā talantīgs R. M. Rilkes atdzejotājs, tomēr līdz šim viņa atdzejojumi nebija iekļauti nevienā no Latvijā izdotajām Rilkes dzejas izlasēm. Šis sējums uzrāda G. Saliņa atdzejotāja interešu spektru – tie ir autori, kas spilgti reprezentējuši modernismu, kā arī dzejnieki, kas piedzīvojuši karu, ieslodzījumu vai bēgļu gaitas. Sējumu papildina arī G. Saliņa nedaudzie mēģinājumi prozā, kā arī sadaļa “Marginālijas”, kurā ievietoti teksti, kuriem Saliņš ir līdzautors un kuri rakstīti nenopietnā noskaņojumā.

Nozīmīgu sējuma daļu aizņem G. Saliņa raksti un recenzijas. Lai arī dzejnieks savā maizes darbā mācīja koledžā psiholoģiju un socioloģiju, viņa intereses latviešu kultūrā saistījās galvenokārt ar literatūru. Tai veltītas arī gandrīz visas viņa publikācijas. G. Saliņš publicējis vairākus pētnieciskus rakstus, kuros vērīgi analizē laikmetīgo literatūru trimdā un Latvijā, skatot abas atšķirtās literatūras daļas kā viena kopīga procesa sastāvdaļas, bieži atsaukdamies arī uz parādībām jaunākajā Rietumu literatūrā.

“Rakstu” 2. sējums izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonda un Saliņu ģimenes atbalstu. Sastādītājs, priekšvārda un komentāru autors Kārlis Vērdiņš. Dizainers Valdis Villerušs. Literārā redaktore Signe Raudive.

Pēdējo reizi labots: 03.11.2023 12:21:34