EN in English

Izdoti zinātniskā žurnāla “Letonica” numuri par literāro kultūru stagnācijas laikmetā

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) starpdisciplinārā zinātniskā žurnāla “Letonica” divi jaunākie tematiskie numuri – nr. 51 un 52 – angļu valodā ar kopīgu tēmu “Shifting Literary Culture since Stagnation in the Brezhnev Era: The Baltic Paradigm” (“Literārās kultūras maiņa kopš stagnācijas Brežņeva laikmetā: Baltijas paradigma”) apkopo Latvijas, Lietuvas un Igaunijas literatūrzinātnieku rakstus, kuru pamatā ir LU LFMI rīkotās 13. Starptautiskā Baltijas literatūrzinātnieku konferences referāti.

Žurnāla numuri veltīti literatūras, mūzikas, teātra, operas, baleta un kino procesam stagnācijā (1964–1985) – laikmetā ar saviem unikālajiem noteikumiem un vietu padomju perioda vēsturē – un prezentē jaunus Baltijas literatūrai un grāmatniecībai veltītus pētījumus, kas publicēti starptautiski atzītā un citētā starpdisciplinārā zinātniskā žurnālā, veicinot pētnieku un jomas profesionāļu diskusiju par rakstos skartajām tēmām. Ar žurnāla numuru iznākšanu turpinās Baltijas literatūras un grāmatniecības nozīmīgāko notikumu un izcilāko personību daiļrades, sabiedriskās un politiskās darbības izpēte, padziļinot zināšanas par Baltijas rakstnieku un kultūras darbinieku darbību un savstarpējiem kontaktiem padomju okupācijas laikā, kā arī dažādu paaudžu literatūrzinātnieku un citu pētniecības jomu profesionāļu intereses veicināšana par Baltijas literatūras un grāmatniecības neizpētītiem vai mazāk zināmiem aspektiem.

Tematiskie numuri apkopo 20 zinātniskas publikācijas un viesredaktoru Evas Eglājas-Kristsones un Jāņa Ogas ievadrakstus. Kopumā žurnālā pārstāvēti 8 Lietuvas, 2 Igaunijas un 14 Latvijas pētnieki no 11 institūcijām: Aušra Jurgutienė, Gintarė Bernotienė, Donata Mitaitė, Akvilė Rėklaitytė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Solveiga Daugirdaitė, Saulius Vasiliauskas un Viktorija Jonkutė (Lietuvas Literatūras un folkloras institūts), Heili Einasto un Johanna Ross (Tallinas Universitāte), Māra Grudule, Benedikts Kalnačs un Edīte Tišheizere (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts), Dāvis Eņģelis (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija / LU LFMI), Sigita Kušnere (LU Humanitāro zinātņu fakultāte), Sandra Cīrule (LU Sociālo zinātņu fakultāte), Zanda Gūtmane un Sigita Ignatjeva (Liepājas Universitāte), Deniss Hanovs (Latvijas Mākslas akadēmija), Stella Pelše (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts), Mārtiņš Mintaurs (Latvijas Nacionālā bibliotēka) un Kaspars Zalāns (Greifsvaldes universitāte).

Literārie redaktori: Patriks Berrs (Patrick Burr) un Dace Strelēvica-Ošiņa. Dizainu veidojusi Tatjana Raičiņeca.

Žurnāla numuri izdoti ar Latvijas Universitātes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Žurnāls “Letonica” iznāk kopš 1998. gada un publicē rakstus humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Žurnāls indeksēts “Scopus”, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs. Žurnāla numuri pieejami poligrāfiski iespiesti un elektroniskā formātā: https://lulfmi.lv/zurnals-letonica-numuri

Pēdējo reizi labots: 19.01.2024 13:22:59