EN in English

Ir noslēdzies konkurss uz akadēmisko amatu vietām

Noslēdzies konkurss uz akadēmisko amatu vietām LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. LU LFMI Zinātniskā padome 2022. gada 20. jūnijā aizklātās vēlēšanās balsoja par amatu pretendentiem.

Vadošā pētnieka amatā folkloristikas nozarē ar specializāciju folkloristikas vēsturē un kultūras vizuālo aspektu izpētē uz 6 gadiem ievēlēts Toms Ķencis.

Vadošā pētnieka amatā folkloristikas nozarē ar specializāciju digitālajās humanitārajās zinātnēs un autobiogrāfiskā kultūras mantojuma izpētē uz 6 gadiem ievēlēta Sanita Reinsone.

Vadošā pētnieka amatā folkloristikas nozarē ar specializāciju folkloristikas vēsturē un Latviešu folkloras krātuves arhīva izpētē uz 6 gadiem ievēlēta Rita Grīnvalde.

Apsveicam kolēģus!

Pēdējo reizi labots: 18.07.2022 08:12:00