EN in English

Institūta vadošā pētniece Dace Bula piedalās COST konferencē

LU LFMI vadošā pētniece Dace Bula 17. novembrī piedalās COST tīkla “Pilsētvides rakstība: Eiropas pilsētu jaunie naratīvi” (CA18126 Writing Urban Places) tiešsaistes minikonferencē “Nozīmīgums, apropriācija un integrācija pilsētas naratīvos”. Sākotnēji plānota Portu (Portugālē), konference — kā daudzas citas šāgada akadēmiskās sanāksmes — pārcelta uz digitālo vidi. Konference strukturēta atbilstīgi COST akcijas trim galvenajiem konceptiem: nozīmīgums (meaningfulness), telpas piesavināšanās (appropriation) un integrācija (integration), kas raksturo iedzīvotāju iesaisti simboliskās attiecībās ar pilsētvidi.

Naratīvs šai kontekstā funkcionē gan kā vides uztveres un interpretācijas mehānisms, gan kā pētniecisks rīks, kas ļauj izzināt cilvēka un dzīvotās telpas mijiedarbes šķautnes. Dalība COST akcijā ir viens no veidiem, kā projekta “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” (lzp-2018/1-0446) pētnieki rod dialogu ar domubiedriem starptautiskajā telpā.

Pēdējo reizi labots: 16.11.2020 12:42:17