EN in English

Ingunas Daukstes-Silasproģes sakārtojumā izdots dzejnieces Ritas Gāles krājumu apkopojums "Saule pusdienā"

Sagaidot trimdas dzejnieces Ritas Gāles 95. dzimšanas dienu, izdevniecība "Pētergailis" laidusi klajā grāmatu "Saule pusdienā", kurā ir apkopoti visi līdz šim izdotie Gāles dzejas krājumi – "Kas lietu sauks" (1965), "Atkala" (1977), "Atšķirtā" (1990), "Pirms Saulgriežiem" (2005) kā arī recenzijas, apceres par krājumiem, intervijas, sarunas, pašas dzejnieces dienasgrāmata un bagātīgs fotomateriāls. Kā raksta izdevēji, "Saule pusdienā" var uzskatīt par Ņujorkas apkaimē, Livingstonā, mītošās dzejnieces kopotajiem rakstiem vienā, apjomīgā sējumā.

Šo fundamentālo darbu ir sakārtojusi literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe, to papildinot ar apjomīgu priekšvārdu.

"Rita Gāle savu ievērojamo dzejnieces vietu ir iekarojusi, nevis peldēdama pa straumi, bet būtībā tapdama tur, kur ne tikvien būt dzejniekam, bet būt latvietim ir fantastiski grūti, tas no katra prasījis lielu piepūli.... Viņa latviešu dzejnieku saimē ar to izcīnījusi goda pilnu vietu," par dzejnieci raksta Zigmunds Skujiņš.

Rita Gāle dzimusi 1925. gada 30. septembrī Rīgā. Viņas tēvs bija veterinārārsts Andrejs Gāle, māte – Latvijas Universitātes baltu filoloģijas studente Alvīne Gāle, dzimusi Gulbis. Abi dzejnieces vecāki saistīti ar Limbažiem. Bērnību dzejniece pavadījusi vecāku lauku mājās Džūkstes pagastā "Tomiņos", kur gājusi ganos. Viņa Džūkstes "Tomiņus" uzskata par savām īstajām mājām. Tālāk ceļš vedis uz Jelgavas Valsts ģimnāziju un Skolotāju institūtu, tomēr absolvēt vidusskolu viņai izdevās tikai Eslingenā, kur Rita Gāle nonāca bēgļu gaitās kopā ar māti un brāli. Tēvs palika Latvijā – kā veterinārārsts viņš Otrā pasaules laikā bija iesaukts dienestā. Kad Rita Gāle pēc vairāk nekā 30 gadiem pirmo reizi apciemoja Latviju, tēvs jau bija miris un viņa kapa vieta nezināma. "Tomiņus" Rita Gāle no jauna ieraudzīja tikai 1989. gadā, bet kopš 1990. gada Džūkstē ierodas vai katru gadu, ciemojas skolā, kā arī satiekas ar draugiem.

Par dzejas rakstīšanu Rita Gāle stāsta, ka pirmie dzejoļi tapuši pusdziedāti, ganu gaitās ejot. Skolas gados viņa labprāt uzstājusies ar dzejas deklamācijām, līdz nodomājusi, ka varētu pati rakstīt. Un tā tas sācies. Jelgavā iznākušajā laikrakstā "Zemgale" no 1942. līdz 1944. gadam ar Ritas Rasas vārdu publicēti vairāki dzejoļi.

Pēc septiņiem Vācijā nodzīvotiem gadiem tālākais Ritas Gāles ceļš 1951. gadā vedis pāri okeānam uz ASV, vispirms uz rietumkrastu. Sākumlaiks bijis grūts – Rita Gāle strādāja fabrikā, māte tīrījusi svešas mājas, brālis mācījās skolā, rūpes prasījis arī 1950. gadā Vācijā dzimušais dēls Andris. Taču drīz Rita Gāle saņēmusi vēstuli no kādreizēja Jelgavas Skolotāju institūta drauga Gunara Saliņa ar aicinājumu braukt uz Ņujorku, "pie cilvēkiem". Rita Gāle devās uz Ņujorku, kļūstot par rosīgu līdzdalībnieci "Elles ķēķa" literārajās vakarēšanās, dokumentējot literārās rosmes un spilgtās personības.

Kā atgādina Inguna Daukste-Silasproģe, "Elles ķēķis" (Hell's Kitchen) ir vietas apzīmējums nelielam kvartālam starp Taimsskvēru un Hudsonas ostmalu – starp 41. un 42. ielu Ņujorkas centrā. Varbūt tieši jūrnieku un ielas meiteņu sabiedrība, varbūt krodziņi un ļaudis tajos ļāva latviešu dzejniekiem šajā kvartālā labi justies.

Kopš 1967. gada Rita Gāle krāja rakstnieku balsu ieskaņojumus. Dokumentēja latviešu trimdas dzīvi, literāro dzīvi, filmēja sarīkojumus. Šie materiāli tika nosūtīti uz Literatūras muzeju Rīgā, kā arī izmantoti daudziem radio raidījumiem. Tāpat Rita Gāle iepazīstināja trimdas latviešus ar Latvijas dzejniekiem, kā arī represētajiem autoriem.

Dzejniece Rita Gāle sevi uzlūko par mazrakstītāju. Viņa uzskata, ka dzejolim ir jāskan kā dziesmai, kā melodijai, un negatavu dzejoli dzejniece nav ar mieru ne lasīt kādā sarīkojumā, ne publicēt. Rita Gāle atzinusi, ka viņai ir tikai tīras iedvesmas dzejoļi, tie rodas neapzināti, pēkšņi, paši no sevis. Lasītājiem bija jāgaida līdz 1965. gadam, kad iznāca pirmā Ritas Gāles dzejas grāmata.

"Īstā mājas sajūta dzejniecei Ritai Gālei rodas tikai tad, kad viņa ir mājās – Latvijā. Arī tikšanās ar savējiem, arī džūksteniekiem, jo "Mēs katru dienu / ejam uz mājām / un uzceļam tās / no jauna". Dzīvodama Livingstonā, Ņūdžersijā, viņa sajūtās ir klāt Latvijas notikumos ik dienas, jo mājā skan Latvijas Radio 1 pārraides. Un tas gaisina tālumus. Tieši tāpat viņa kopā ar savu grāmatu lasītāju kopu seko līdzi jaunumiem latviešu grāmatniecībā. Lasa un pārrunā. Dzejniece Rita Gāle ir sirsnīga un reizē arī tieša, brīžiem domās nogrimusi un tajā paša laikā arī trāpīga vērojumos ar savu humorīgo līdztoni," par dzejnieci raksta izdevēji.

Dzejnieces 95. dzimšanas dienā 30. septembrī plkst.18.00 Džūkstes biedrību namā visu priekšā publiskā pasākumā tiks atvērta viņas rakstu grāmata "Saule pusdienā". Šajā svinīgajā pasākumā piedalīsies izdevniecības "Pētergailis" vadītāja Inguna Cepīte, literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe, komponists un dziedātājs Ansis Sauka, dzejniece Lija Brīdaka, filoloģijas zinātņu doktors Valters Nollendorfs, kā arī citi grāmatas līdzveidotāji, dzejnieces talanta piekritēji un viesi. Pasākumā tiks piedalīsies arī Tukuma novada domes vadība.

Foto: Izdevniecība "Pētergailis"


Pēdējo reizi labots: 30.09.2020 14:11:13